Namngivningsnämnden sammanträder 16.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta namngivningsnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vår uppgift är att besluta om namngivning på kvarter, gator, vägar, torg och parker. Innan vi tar beslut lyssnar vi på representanter för bland annat post och taxi.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden har 13 ledamöter och 5 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta namngivningsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer namngivningsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, namngivningsnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Namngivningsnämnden
Uppsala kommun
UPK 5110
Box 1023
751 40 Uppsala