Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Cykelbokslut 2023

Cykelåret 2023 är en sammanställning över de cykelfrämjande insatser som Uppsala kommun har genomfört under året.

Dokument

Sammanfattning

Cykelbokslutet vänder sig till kommuninvånare, politiker, tjänstemän, besökare och andra som är intresserade av vilka projekt och i vilken utsträckning Uppsala arbetar med cykelfrämjande samhällsplanering.

Syftet med cykelbokslutet är att sammanställa, och på ett relativt enkelt sätt presentera, de insatser som har genomförts under året avseende cykelplanering. Förhoppningen är att öka cykelns status som fordon och samtidigt synliggöra vad som genomförts och i vilken utsträckning detta ägt rum.

Under 2023 har Uppsala kommun fortsatt att satsa på cykeln som transportmedel genom ett flertal cykelfrämjande insatser. Likt tidigare år handlar insatserna om fysiska åtgärder i infrastrukturen, både kopplat till nybyggnationer och ombyggnationer, samt kontinuerliga drift- och underhållsåtgärder för att höja kvaliteten i cykelnätet. Insatserna har också kompletterats med ett omfattande beteendepåverkansarbete.

Uppsala kommun har dessutom i relativt stor utsträckning valt att satsa på kontinuerliga kommunikationsinsatser som en viktig del i arbetet med att marknadsföra cykeln som transportmedel. I grunden bygger samtliga ovan nämnda insatsområden på målsättningen att hela tiden försöka göra det tryggare, säkrare, bekvämare och mer framkomligt för Uppsalas invånare och besökare att välja cykeln. Detta är också något som avspeglas i Uppsala kommuns högt uppsatta mål för cykelarbetet där kravet och förväntningarna på en högkvalitativ cykelinfrastruktur och ett ökat antal cyklister finns.