Gatu- och samhällsmiljönämnden sammanträder 18.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är tillsvidare stängda för allmänheten med anledning av Covid-19.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi planerar, underhåller och bygger gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Vi ansvarar för all kommunal mark med undantag för idrotts- och fritidsanläggningar. Vi utvecklar kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad, anlagda vattenområden, övrig skogs- och jordbruksmark samt spår och leder utanför definierade friluftsområden. Vi ansvarar också för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer gatu- och samhällsmiljönämndens arbete.

Postadress:

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppsala kommun

UPK 4500

Box 1023

751 40 Uppsala