Gatu- och samhällsmiljönämnden sammanträder 17.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är öppna för allmänheten förutom vid sekretessärenden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi planerar, underhåller och bygger gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Vi ansvarar för all kommunal mark med undantag för idrotts- och fritidsanläggningar. Vi utvecklar kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad, anlagda vattenområden, övrig skogs- och jordbruksmark samt spår och leder utanför definierade friluftsområden. Vi ansvarar också för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer gatu- och samhällsmiljönämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fakturaadress:
Gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun, UPK 4500, Box 1023, 751 40 Uppsala