Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Islandsbron stängs för motorfordonstrafik – skapar utrymme för kollektivtrafik och människor

I samband med att den nybyggda Tullgarnsbron öppnar lördag 27 april 17.00 stängs Islandsbron i centrala Uppsala för motorfordonstrafik (bilar, motorcyklar och mopeder). Det förbättrar framkomligheten för busstrafik, ambulanser samt gång- och cykeltrafik på Islandsbron.

Gatu- och samhällsmiljönämnden har beslutat att Islandsbron ska stängas för motorfordonstrafik i samband med invigningen av Tullgarnsbron. I samband med stängningen kommer därför vissa gator som leder till Islandsbron att regleras:

  • Ingen motorfordonstrafik på Östra Ågatan mellan Islandsbron och Hamnesplanaden, förutom transporter till Östra Ågatan 63, 65, 67 och 73 samt Bäverns gränd 1-6 och 8.
  • På Västra Ågatan mellan Slottsgränd och Islandsbron tillåts motorfordonstrafik endast i sydlig riktning (inte i nordlig riktning).
  • På Munkgatan tillåts motorfordonstrafik endast i västlig riktning från Västra Ågatan till Sjukhusvägen (inte i östlig riktning).
  • Munkgatan utformas med dubbelriktad cykelbana och körfält för kollektivtrafik i östlig riktning.

Antalet invånare i Uppsala har växt kraftigt de senaste decennierna och väntas fortsätta öka. För att det inte ska bli för trångt på gatorna behöver fler åka kollektivt. Trafikljusen vid Islandsbron är även en av få platser i Uppsala där det bildas långa köer i cykeltrafiken, men som cyklisterna nu kommer slippa.

Ambitionen är att göra en mer trafiksäker miljö med minskat trafikbuller och där det blir lättare att röra sig längs årummet mellan city, Stadsträdgården och Uppsala hamn.