Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Innan du ansöker

Är du osäker på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan kan du ta reda på det i bygglovhjälpen. Bygglovhjälpen är en digital guide som hjälper dig att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan av din byggåtgärd. I bygglovhjälpen får du också checklistor som talar om vilka handlingar och underlag du behöver skicka in med din ansökan eller anmälan. 

Ta hjälp av bygglovhjälpen

Om du har skyddad identitet behöver du ansöka via blankett. Du hittar blanketter längre ned på den här sidan.

Så här gör du din ansökan eller anmälan

Via e-tjänst

Här kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmäla dina byggärenden via vår e-tjänst. Du kan sedan följa och hantera ditt byggärende digitalt. För att komplettera din ansökan behöver du sedan logga in i en annan e-tjänst: Se sidan Följ och hantera ditt byggärende.

Sök bygglov eller gör en anmälan - e-tjänst

Via blankett

Om du ansöker eller anmäler via e-tjänsten ovan så är det lättare att få din ansökan rätt från början. Har du inte den möjligheten kan du också ansöka eller anmäla via blankett. Du kan följa och hantera ditt byggärende digitalt även om du ansöker eller anmäler via blankett. 

Blankett för ansökan eller anmälan

Blankett för att söka bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan (om du ska bygga enligt Attefallsreglerna, använd blanketten nedan) (PDF, 312 KB)

Blankett för anmälan när du vill bygga något enligt Attefallsreglerna (PDF, 253 KB)

Blankett för att söka bygglov för skylt och ljusanordning (PDF, 275 KB)

Skicka blanketten till

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Eller till postadress:

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

 

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende

Du kan följa och hantera ditt ärende och ta kontakt med din handläggare i våra e-tjänster. Vill du prata med din handläggare kan du kontakta hen under telefontiderna nedan.

Telefontid:
Måndag: 13–14
Tisdag och onsdag: 9–10
Torsdag: 13–14

Följ och hantera ditt ärende via e-tjänster

Om du har ett nytt ärende

Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovsvägledare om du till exempel behöver råd om ditt specifika projekt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid:
Måndag–torsdag: 9–12

E-post: bygglov-kontaktcenter@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
  • Uppsnack

    Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

  • Så arbetar vi med:

    Tillsyn inom plan- och bygglagen

    Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.