Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som visar om du behöver söka bygglov och vad du i så fall behöver få med dig för att skicka in en komplett ansökan. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovshandläggare om du har frågor så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Om du har ett pågående ärende i vår gamla tjänst Mittbygge ska du inte göra en ny ansökan för samma ärende här i bygglovhjälpen. 
Komplettera ett ärende som du startat i Mittbygge

Lite längre ner på sidan hittar du vårt digitala verktyg bygglovhjälpen. Genom att besvara frågorna i verktyget kan du få reda på om ditt projekt kräver en ansökan, ett bygglov eller en anmälan.

Kräver ditt projekt bygglov eller anmälan kan du genom bygglovhjälpen klicka dig vidare till checklistor som visar vad du behöver få med dig i din ansökan för att den ska vara komplett. En komplett ansökan gör handläggarprocessen mer effektiv och du får snabbare besked i ditt ärende. 

Bygglovhjälpen ger dig också information om hur handläggarprocessen ser ut och vad som händer med din ansökan eller anmälan efter att du skickat in den.

Bygglovhjälpen utvecklas vidare under 2021. Det innebär att alla funktioner inte är på plats ännu. Tanken är att du ska kunna följa ditt ärende i bygglovhjälpen men än så länge får du höra av dig till våra bygglovhandläggare för information.

Se information för dig som vill ansöka via blankett

Starta bygglovhjälpen

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

 • Uppsala kan bli Årets superkommun

  Uppsala kommun är nominerat till ”Årets Superkommun” av tidningen Dagens Samhälle.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.