Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Du behöver vanligtvis rivningslov för att få riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanerat område.

Inom område med områdesbestämmelser kan du behöva rivningslov.
Läs om områdesbestämmelser på boverket.se .

I de flesta fall behöver du rivningslov för att få riva och ersätta en äldre byggnad med en ny, likvärdig.

I de fall där du inte behöver rivningslov behöver du göra en anmälan. Krav på anmälan för rivning gäller inte för komplementbyggnad eller för bygglovbefriade åtgärder i anslutning till en- och tvåbostadshus. Du behöver inte heller göra en anmälan för att få riva ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Innan du ansöker om rivningslov

Bygglovhjälpen, vår digitala bygglovsguide, kan vägleda dig för att se om du behöver rivningslov eller göra en anmälan och vilka handlingar du behöver skicka in.

Få vägledning via bygglovhjälpen

Sök rivningslov eller gör en anmälan

Om du har skyddad identitet behöver du ansöka via blankett. Du hittar länk till blanketten längre ned på den här sidan.

Ett beviljat rivningslov upphör att gälla om du inte påbörjat arbetet du sökt rivningslov för inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslut om rivningslov vunnit laga kraft. Ett rivningslov kan inte förlängas och om arbetet inte utförs inom giltighetstiden så måste en ny ansökan lämnas in.

Rivningslov

Ett rivningslov upphör att gälla om du inte börjat arbetet inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslut om rivningslov vunnit laga kraft. Ett rivningslov kan inte förlängas och om arbetet inte utförs inom giltighetstiden så måste en ny ansökan lämnas in.

Via e-tjänst

Här kan du ansöka om rivningslov eller göra en anmälan via vår e-tjänst. När du ansöker eller anmäler via e-tjänsten kan du sedan följa och hantera ditt ärende digitalt.

Sök rivningslov eller gör en anmälan - e-tjänst

Via blankett

Om du ansöker eller anmäler via e-tjänsten så är det lättare att få din ansökan eller anmälan rätt från början. Men om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du också ansöka eller anmäla via blankett. Du använder samma blankett som för ansökan om bygglov. Där kryssar du i att det är rivningslov du ansöker om. Du kan följa och hantera ditt ärende digitalt även om du ansöker via blankett.

Sök rivningslov eller gör en anmälan via blankett

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende

Du kan följa och hantera ditt ärende och ta kontakt med din handläggare i våra e-tjänster. Vill du prata med din handläggare kan du kontakta hen under telefontiderna nedan.

Telefontid:
Måndag: 13–14
Tisdag och onsdag: 9–10
Torsdag: 13–14

Följ och hantera ditt ärende via e-tjänster

Om du har ett nytt ärende

Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovsvägledare om du till exempel behöver råd om ditt specifika projekt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid:
Måndag–torsdag: 9–12

E-post: bygglov-kontaktcenter@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
  • Uppsnack

    Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

  • Så arbetar vi med:

    Tillsyn inom plan- och bygglagen

    Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.