Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsnack

Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Det händer spännande saker i Uppsala kommun. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på balansen mellan god livskvalitet och smart utveckling är under framväxt. Där vi låter människors drömmar och behov styra vad vi utvecklar i stället för tvärtom. Tillsammans utvecklar vi Uppsala kommun för att du och kommande generationer ska trivas.

Uppsnack – en del av demokratin

Det finns fem nivåer av delaktighet i Uppsala kommuns samhällsbygge. Vi kallar det delaktighetstrappan. Här finns flera tillfällen för dig att tycka till och berätta om hur du vill att utvecklingen ska vara. Uppsnack är ett sätt att göra din röst hörd i ett tidigt skede av den demokratiska beslutsprocessen.

uppsnack_Affisch utan pil.jpg

Kommande tillfällen

Under året kommer Uppsnack att åka ut på turné och besöka olika platser i Uppsala kommun. Fler platser kommer löpande att planeras in. Hoppas vi ses när vi besöker just ditt närområde. Din röst är viktig för att vi ska kunna utveckla Uppsala så bra som möjligt.

Vi uppdaterar sidan med information om kommande dialogtillfällen inom kort.

 • Uppsnack om framtidens Fyrstorg.
  Träffa oss på plats den 1 juni klockan 12.00 - 15.00  eller tyck till digitalt fram till den 28 juni. Tyck till i enkäten.

Genomförda dialoger och samtal

Läs om de Uppsnackdialoger och samtal vi har genomfört genom att klicka på länkarna nedan.

Den 9 november var vi på plats i Fyrishov för att prata med Uppsalabor om utvecklingen av Fyrishovsområdet. För de som inte kunde delta på plats fanns även en digital enkät där det var möjligt att lämna idéer om och synpunkter på områdets utveckling.

Tisdag 24 oktober var vi på plats i Järlåsaskolans matsal för att träffa och prata med boende och verksamma i området.

Medverkande från Uppsala kommun var:

 • Äldreombudsmannen
 • Träffpunkt 65+
 • Seniorguiden
 • fastighetsstaben
 • landsbygdsstrateger
 • plan- och byggavdelningen
 • fritidsklubben Järlåsa
 • Uppsala Vatten och Avfall AB 
 • näringslivsutvecklare
 • översiktsplanerare.

Trafikplanerare från Region Uppsala medverkade också under dagen.

Till 29 oktober var det också möjligt att tycka till om utvecklingen av Järlåsa via en webbenkät för de som inte hade möjlighet att vara på plats i Järlåsa.

Ta del av dialogen i järlåsaskolans matsal och alla enkätsvaren.

Lördag 7 oktober 2023 var vi på Stora Torget för att träffa Uppsalabor och prata om hållbar stadsutveckling. På plats kunde besökare prata med kommunalråd och tjänstepersoner inom samhällsplanering och lämna synpunkter om:

 • revideringen av Uppsala kommuns innerstadsstrategi
 • Uppsala C
 • Kungsängen och Kungsängstorg
 • Fyrishovsområdet.

 

Lördag 7 oktober 2023 var vi på plats under höstmarknaden vid Tuna lanthandel för att prata om utvecklingen av Tuna med boende och verksamma i området. 

Medverkande från Uppsala kommun var:

 • landsbygdsstrateger
 • bygglov
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
 • Bibliotek Uppsala – Bokbussen. 
 • näringslivsutvecklare
 • översiktsplanerare.

Så vill boende och verksamma i Tuna att området utvecklas

Ta del av synpunkter som kom in under dialogen i Tuna

 

Under Kulturnatten 9 september var Uppsalarummet i Stadshuset öppet och besökare hade möjlighet att prata med oss som arbetar med samhällsutveckling. Under kvällen diskuterade besökare många spännande frågor med oss. Som bland annat:

 • Vad tycker du om vår innerstad?
 • Hur blir det enklare för dig att resa och röra dig i Uppsala?
 • Hur skapar vi ett grönare Uppsala?
 • Vill du åka spårvagn?
 • Hur vill du bo?
 • Vad är ett hållbart och gott liv för dig?
 • Hur vill du ha det i framtidens Uppsala?

Besökare i Uppsalarummet kunde också ta del av pågående projekt, prata med oss om hur det hur det går till att bygga stad, utveckla landsbygderna och vägen mot Uppsala 2050.

Fram till 15 november 2023 var det också möjligt att tycka till om Uppsalas innerstadsstrategi via en digitala enkät. 

2 september 2023 var Uppsala kommun på plats på Kungsängstorg för att lyssna in invånares tankar och idéer. Boende i området och alla som är intresserade av innerstadens utveckling fick tycka till, lämna synpunkter och titta på skisser över det kommande gröna stråket mellan stationsområdet och Fyrisån.

Green line - ett grönt stråk genom innerstan  

I samband med Skeppskajen Marknad lördag 2 september 2023 var medarbetare från stadsbyggnadsförvaltningen på plats för att samtala, besvara frågor och samla in synpunkter om uppdateringen av Uppsala kommuns innerstadsstrategi samt utvecklingen av Skarholmen.

Innerstadsstrategin beskriver hur stadens centrala delar bör utvecklas. Den ska stödja en fortsatt hållbar tillväxt ekologiskt, ekonomiskt och socialt – med god service, tillgänglighet och attraktionskraft. Innerstadens hållbara vidareutveckling är viktig både för boende, verksamma och besökare.

Skarholmen är en plats med stora möjligheter, men med relativt få besökare. Uppsala kommun vill tillgängliggöra Mälaren för allmänheten och utveckla Skarholmen till ett lokalt och regionalt besöksmål. En plats med fler ytor att vistas och umgås på och möjligheter till fler aktiviteter och upplevelser i och nära Mälaren.

Ta del av Uppsala kommuns innerstadsstrategi (under uppdatering)

Läs mer om planerna för Skarholmen
Ta del av resultatet av dialogen om Skarholmen

Måndag 28 augusti var vi på plats vid ICA Nära Knuten för att träffa och prata med boende och verksamma i området. Samtidigt hade vi en minimässa med information och rådgivning. Via länken nedan kan du ta del av de synpunkter vi fick in under dialogen.

Så vill boende och verksamma i Knutby att området utvecklas

I samband med Storvretadagen var vi på plats vid Storvreta centrum för att prata med boende och verksamma i området. Det kombinerades med en minimässa med information och rådgivning. Via länken nedan kan du ta del av dialogens resultat.
Så vill boende och verksamma i Storvreta att området utvecklas

I augusti bjöd vi in till dialog om framtidens Skarholmen. Skarholmen ska förändras och göras mer tillgänglig för fler och inför förändringen vill vi veta vad Uppsalabor saknar i Skarholmen, vad som är bra som det är och vad det bör finnas mer av.

Ta del av resultatet av dialogen om Skarholmen

I juni bjöd Uppsala kommun och ankarbyggaktörerna Bonava och K2A in till ett samtal om vad som är betydelsefullt för boende i närområde.

Sammanfattning av dialogen presenteras här inom kort.

13 maj 2023 var vi på plats i Oxsätra under den lokala bygdedagen Våryran. Uppsnackdialogen genomfördes tillsammans med en minimässa med information och rådgivning. Vi hade många konkreta och givande samtal med boende i Oxsätra och vi fick in ett trettiotal synpunkter och förslag till vad som är viktigt för framtidens Oxsätra. Du kan ta del av en sammanfattning av dessa via länken nedan.

Ta del av resultatet av Uppsnackdialogen i Oxsätra

Uppsala kommun fanns på plats i Björklinge för att lyssna in invånares tankar och idéer 29–31 mars. Responsen hos de boende och verksamma i Björklinge var stor. Många av de besökande uttryckte sig mycket positiva till att kommunen var tillgänglig på plats i tre halvdagar för att synas och lyssna. Under dessa dagar fick vi in många bra och värdefulla synpunkter om framtidens Björklinge.

Läs mer och ta del av resultat av dialogen i Björklinge 29–31 mars

Uppsala kommun vill rikta ett stort tack till alla engagerade boende och verksamma i Bälinge och Lövstalöt som kom och delade med sig av synpunkter kring den framtida bygde- och ortsutvecklingen. Ungefär 150 personer besökte oss i vår mobila dialogplattform 8–10 mars. De flesta hade tankar om vilka värden och kvalitéer som skulle kunna stärkas ytterligare, medan färre hade synpunkter som rörde vad man önskade mindre av. Mer om vad Bälinge- och Lövstalötbor reflekterade över kommer att publiceras på kommunens webbplats i slutet av april 2023.

Läs mer och ta del av resultat av dialogen i Bälinge/Lövstalöt 8–10 mars

Fler tillfällen att vara en del av samhällsutvecklingen

Ibland arrangeras dialoger eller samtal av andra aktörer än kommunen. Det kan vara markägare eller byggaktörer som inför planläggningar genomför dialoger eller informationskampanjer till eller med boende och intressenter i närområdet. Här samlar vi de dialoger vi får kännedom om.

Norra Sunnersta - UAF - Uppsala Akademiförvaltning

Mer om hur vi jobbar med samhällsutveckling

Samhällsplanering 

Uppsala utvecklas - se vilka projekt och områden som är planerade i kommunen

Hitta detaljplaner och områdesbestämmelser

Få koll på hela Uppsalas utveckling – prenumerera på nyhetsbrevet

Mer om hur vi jobbar med dialoger

Riktlinje för medborgardialog 

Engagera dig och påverka - se och tyck till om pågående samråd och granskningar för detaljplaner samt andra dialoger.