Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Hur ser du på framtidens Bälinge/Lövstalöt?

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Under några intensiva dagar den 8–10 mars, genomförde kommunen Uppsnack-möten och minimässa med information och rådgivning i Bälinge och Lövstalöt. Flera kommunala verksamheter och kommunala Lantmäterimyndigheten fanns representerade på plats, för att lyssna in hur boende och verksamma upplever sin ort och hur de vill ha det i framtiden.

– Synpunkterna som kommit in tas tillvara och används vidare i den fortsatta planeringen och utvecklingen av Bälinge/Lövstalöt, säger Cecilia Carlqvist, landsbygdsstrateg på Uppsala kommun.

Många bra och värdefulla synpunkter

Syftet med Uppsnack-dialogerna i tidigt skede är att den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de lokala behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. Gensvaret hos de boende och verksamma i området var över förväntan, och vi fick in många bra och värdefulla synpunkter om framtidens goda liv. Vi fick även positiv feedback från boende och verksamma att vi var på plats i Bälinge, att vi som kommun syns och lyssnar.

Sammanställning av synpunkter

Synpunkterna har nu sammanställts och sammanfattas kortfattat här i några olika kategorier:

Bostäder​

Önskemål finns om flera olika boendeformer i orterna, så det finns möjlighet att bo kvar när och om livssituationen förändras. ​

Identitet och karaktär​

Det finns en önskan om att ny bebyggelse bör anpassas i skala och karaktär till det som är byggt idag. Inte minst lyftes de skogspartier som finns mellan bostadsområdena som viktiga för karaktären i Bälinge. ​

Trafik och infrastruktur​

Utveckla möjlighet att cykla till olika målpunkter i Bälinge, Lövstalöt och till Uppsala.​

Det finns önskemål om en bättre och billigare kollektivtrafik. Bättre förutsättningar för ett hållbart- och kollektivt resande genom att ha ett dörr- till dörrperspektiv.

Mötesplatser, fritid, kultur, natur och friluftsliv​

Boende är nöjda med mycket av de kultur- och fritidsverksamheter som finns, exempelvis bibliotek och bad, men att fler aktiviteter borde finnas, som gym, pumptrack och hundrastgård. Även fler mötesplatser som kan samnyttjas efterfrågas.​

Service och verksamheter​

Den kommersiella service som finns är viktig för orterna. Det får gärna bli fler butiker, caféer, apotek och liknande.​

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

8–10 mars genomförde vi dialoger med boende och verksamma på plats i Bälinge/Lövstalöt. Om du inte hade möjlighet att vara där då kan du delta i vår digitala enkät om utvecklingen i Bälinge/Lövstalöt. Svara på enkäten senast 24 mars 2023.

Beskrivning

Delta i digital enkät om utvecklingen i Bälinge/Lövstalöt

Om du inte hade möjlighet att komma och prata med oss på plats i Bälinge/Lövstalöt 8–10 mars kan du delta i vår digitala enkät istället. Svara på enkäten senast 24 mars 2023. 

Sista dag att svara på enkäten var 24 mars 2023.

Uppsnack - dialoger kring hållbar bygde- och ortsutveckling

Vi genomför dialoger med ett brett fokus kring hållbar bygde- och ortsutveckling i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen. Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer.

Vi kallar dialogupplägget för Uppsnack – ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Bälinge och Lövstalöt där de goda liven får ta plats. Din röst är viktig – tack för ditt deltagande!