Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Du kan bara få tillåtelse att elda upp en byggnad av dessa två skäl:

 • Brandförsvaret behöver ett övningsobjekt.
 • Byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp.
Anmäl eldning av byggnad
 • Om du vill elda upp en byggnad måste du först anmäla det till miljöförvaltningen. Du måste anmäla skriftligt i god tid innan den planerade eldningen. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen.

  Avgifter för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken

  Om ditt skäl är att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt:

  Innan du anmäler måste du kontakta brandförsvaret och komma överens med dem om att byggnaden kan eldas upp i övningssyfte.

  Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

  Om ditt skäl är att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp:

  Du måste ha ett besiktningsutlåtande eller analysprotokoll som visar att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp. 

  Det finns flera olika arter av hussvamp. Men det är bara svampar av släktet Serpula som gör att du får elda upp en byggnad. Skälet är att undvika spridning av sporer i omgivningen.

  Ibland är eldning inte lämpligt. Det är då viktigt att du inte river eller flyttar angripet virke utan lämpliga skyddsåtgärder.

 • Om du vill elda upp byggnaden av skälet att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt, ange kontaktperson på brandförsvaret under övriga upplysningar.

 • Miljöförvaltningen beslutar

  Miljöförvaltningen besvarar din anmälan med ett beslut. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen.

  Avgifter för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken

  Du kan behöva rivningslov eller rivningsanmälan

  Om miljöförvaltningen beviljar din ansökan ska du även ta reda på om du behöver rivningslov eller rivningsanmälan, samt informera och rådfråga brandförsvaret  om eldningen.

  Ingen övning när brandrisken är hög

  Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april och 31 augusti eller när brandrisken är hög.

  Brandförsvaret och miljöförvaltningen bedömer risker

  I byggnader finns oftast elektronik och annat som räknas som farligt avfall. Om du fått tillstånd att elda en byggnad måste du ta bort allt farligt avfall från byggnaden och transportera bort det innan byggnaden tänds på.

  Du måste alltid följa de instruktioner som brandförsvaret ger. 

 • Ta hand om avfallet på miljöriktigt sätt

  En byggnad som ska rivas är avfall enligt miljöbalken (notisum.se)  och allt avfall ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt. I miljöbalken och avfallsförordningen (riksdagen.se)  finns hänsynsregler och bestämmelser som rör eldning av hus. När det gäller byggavfall blir miljönyttan störst om avfallet förbränns i ett kraftvärmeverk som producerar både värme och elström. Då blir även utsläppen små. Därför bör brännbart avfall i första hand transporteras till en återvinningscentral.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Kontakta Uppsala brandförsvar

Uppsala brandförsvar har en egen webbplats.

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller att komma i kontakt med en handläggare på brandförsvaret.

Telefon:
018-727 30 00, måndag 8.00-17.00, tisdag 8.00-17.00, onsdag 8.00-17.00, torsdag 8.00-18.00, fredag 8.00-17.00.
Postadress:
Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun, UPK 5200, Box 1023, 751 40 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.