Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Tillsyn inom plan- och bygglagen

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

Genom tillsynen ska byggnadsnämnden se till att

  • lagstiftningen följs
  • felaktigheter och brister åtgärdas
  • plan- och bygglagen följs vid nybyggnation och för befintliga byggnader.

Om det uppstår problem är det byggnadsnämndens ansvar att ta tag i problemen. Tillsyn är också en demokratifråga, eftersom det är viktigt att regler används och tolkas på samma sätt i hela landet.

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende
Du kan alltid kontakta din handläggare på tisdagar och onsdagar 9.00–11.00 samt på torsdagar 13.00–14.30.

Kontaktcenter
Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. 

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid: måndag–torsdag, 9.00–12.00.

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.