Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Det innebär att installation av mätare för värme och tappvarmvatten i alla lägenheter i flerbostadshus blir ett krav för fastighetsägare. IMD är ett sätt att minska energianvändningen för uppvärmning och minskad användning av varmvatten. Kraven började gälla 1 juli 2021.

  Mer information hos Boverket.

 2. Individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus

  Det är bara vissa flerbostadshus som berörs av kravet på värmemätare i lägenheterna. Krav ställs på dom byggnader som har sämst energiprestanda uttryckt som primärenergital. Det gäller bara dig som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital över 200 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Då behöver du installera system för IMD av värme.

  Mer information hos Boverket.

 3. Det finns möjlighet till undantag från IMD

  Det gäller om det inte är tekniskt genomförbart och om investeringen inte är lönsam med hänsyn till möjliga energibesparingar.

  Undantag från IMD gäller om

  • kulturhistoriska värden
  • konstnärliga värden
  • eller liknande

  i värdefulla byggnader förstörs. Då anses IMD inte vara tekniskt genomförbart. Undantag från IMD beviljas om flerbostadshuset effektiviseras så att energiprestandan blir bättre än gränsvärdet. Här gäller att energieffektiviseringen ska vara genomförd 1 juli 2023 eller 1 juli 2026 om den görs i samband med annan ombyggnad.

  Mer information hos Boverket.

 4. Tillsyn

  Plan- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet från och med 1 juli 2021 då kraven på IMD började gälla. Det är tillsynshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen som utför tillsynen. Tillsynen riktas mot den som äger byggnaden. Från och med 1 juli 2021 ska den som äger byggnaden kunna visa för byggnadsnämnden att IMD har installerats. Det gäller om ägaren av byggnaden omfattas av kraven. Alternativt ska ägaren kunna visa att något av undantagen kan tillämpas på byggnaden.

  Mer information hos Boverket.

 5. Viktiga datum

  • 1 juli 2021
   IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.

  • 1 juli 2023
   Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.

  • 1 juli 2026
   Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.

 6. Rådgivning hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan

  För rådgivning hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan, besök Energi- och klimatrådgivarna .

 7. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Så arbetar vi med fastighetsägare

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.