Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om du som har en funktionsnedsättning upplever enkelt avhjälpta hinder på till exempel på gator, torg eller i butiker kan du anmäla det till kommunen.

Enkelt avhjälpta hinder gäller publika lokaler och på allmänna platser:

 • Publika lokaler är de delar av lokaler där allmänheten har tillträde. Till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar.
 • Allmänna platser är de platser som är angivna som allmän plats i detaljplaner.
  • mindre nivåskillnader eller trappsteg
  • höga trösklar
  • avsaknad av ledstänger
  • tunga dörrar
  • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
  • dålig belysning
  • dålig ljudmiljö.

  Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

  Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation, men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande för en ägare, men hanterbar för en annan ägare.

  Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på boverket.se

 • En anmälan kan göras per telefon, brev eller mejl. För att undvika missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Du kan alltid vara anonym om du vill. Tänk på att avsändaren kommer med automatiskt när du mejlar. Vill du vara anonym är det bättre att du gör en anmälan via brev utan ditt namn och dina kontaktuppgifter.

  Alla handlingar som kommer in till Stadsbyggnadsförvaltningen är i regel offentliga. Telefonsamtal kan också diarieföras om de är viktiga i ett ärende.

  Din anmälan bör innehålla följande uppgifter:

  • Vilken fastighet eller adress det gäller.
  • Vad exakt det är som du anmäler.

  Dessutom bör

  • du bifoga bilder, karta eller situationsplan där hindret är utmärkt.

  Vill du veta hur det går med din anmälan och få beslutet skickat till dig? I så fall behöver du uppge dina kontaktuppgifter. Vill du vara anonym kan du varken få beslut eller information i ärendet.

 • Vi diarieför din anmälan när den kommer in, startar ett ärende och utser en handläggare. Handläggaren granskar sedan anmälan för att avgöra om fastighetsägaren följt plan- och bygglagen.

  Vi skickar också ett brev till fastighetsägaren om att vi fått in anmälan. Vi bifogar din anmälan i brevet. Fastighetsägaren får sedan tillfälle att förklara varför det ser ut som det gör.

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende
Du kan alltid kontakta din handläggare på tisdagar och onsdagar 9.00–11.00 samt på torsdagar 13.00–14.30.

Kontaktcenter
Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. 

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid: måndag–torsdag, 9.00–12.00.

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.