Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om du som har en funktionsnedsättning upplever enkelt avhjälpta hinder på till exempel på gator, torg eller i butiker kan du anmäla det till kommunen.

Enkelt avhjälpta hinder gäller publika lokaler och på allmänna platser:

 • Publika lokaler är de delar av lokaler där allmänheten har tillträde. Till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar.
 • Allmänna platser är de platser som är angivna som allmän plats i detaljplaner.
Anmäl hinder
 • Exempel på enkelt avhjälpta hinder är

  • mindre nivåskillnader eller trappsteg
  • höga trösklar
  • avsaknad av ledstänger
  • tunga dörrar
  • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
  • dålig belysning
  • dålig ljudmiljö.

  Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

  Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation, men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande för en ägare, men hanterbar för en annan ägare.

  Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på boverket.se