Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen.

1. Start

Börja med att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vilken typ av karta du behöver beställa från kommunen. Du kan ta hjälp av bygglovhjälpen, vår digitala guide som talar om ifall du behöver bygglov eller om det räcker med att göra en anmälan. I bygglovhjälpen får du också information om vilka handlingar du behöver skicka in med din ansökan.

2. Handlingar

Var noga med att ta reda på vilka underlag och handlingar du behöver skicka in med din ansökan eller anmälan. Om alla handlingar finns med din ansökan från början går det fortare för dig att få ett besked från oss. Du kan ta hjälp av bygglovhjälpen för att se vilka handlingar du ska skicka in.

Vissa checklistor saknas i bygglovhjälpen, dessa checklistor hittar du istället här.

3. Ansökan

Se till att din ansökan är fullständig – då sparar du tid. Om din ansökan inte är komplett behöver du lämna in kompletteringar. Din handläggare kommer ge dig ett datum när kompletteringar ska vara inlämnade. Om du lämnar in kompletteringarna för sent kommer ansökan att avvisas och du får skicka in en ny ansökan.

Ansök om bygglov, annat lov eller gör en anmälan

Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollera om du behöver göra en kontrollplan eller anlita en kontrollansvarig.

Lägg till kontrollansvarig

Du alltid välkommen att kontakta oss för vägledning. Vi ser gärna att ber om vägledning minst en gång innan du lämnar in din ansökan.  

När du ansökt om bygglov kontrollerar vi först att din ansökan är fullständig. När den är det börjar vi handläggningen. Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta 10 veckor. Tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked är tio veckor.

4. Personlig handläggare

När ansökan är inlämnad tilldelas du en personlig handläggare som hjälper dig på vägen.

5. Förhandsgranskning

Vi granskar din ansökan för att se om den är fullständig, behöver ändras eller om du behöver komplettera den.

6. Kundanpassat bygglov

Nu behandlar vi ditt ärende. Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Alla ärenden hanteras utifrån sina unika förutsättningar. Om det behövs frågar vi dina grannar.

Om vår handläggning tar mer än 10 veckor från att din ansökan är fullständig kan du ha rätt till reducerad avgift för ditt bygglov. 
Se information om tidsfrister för handläggning på boverket.se

När du fått ditt bygglov finns det vissa frågor som behöver bevakas. Om ansökan inte kan beviljas direkt så kontaktar vi dig och ser över om det finns några alternativa lösningar.

När du fått ditt bygglov beviljat så ska åtgärden du sökt bygglov för påbörjas inom två år och vara färdig inom fem år från det att beslutet fått laga kraft. Om du inte påbörjar åtgärden inom två år eller är färdig inom fem år så gäller inte längre bygglovet. Det går inte att förlänga ett bygglov utan om ditt bygglov blir ogiltigt så måste du lämna in en ny ansökan och få ett nytt bygglov.

Vid avslagsbeslut så stannar processen här. Du som söker bygglovet har alltid rätt att överklaga.

7. Tekniskt samråd

För vissa mer komplicerade ärenden behöver ett tekniskt samråd genomföras innan du får startbesked.
Läs om tekniskt samråd på boverket.se

8. Startbesked

När du fått skriftligt startbesked kan du börja bygga! Startbesked ges tillsammans med bygglovet eller efter det tekniska samrådet. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det på första sidan i beslutet.

Du måste påbörja din åtgärd inom 2 år

När du fått ett skriftligt godkänt bygglov och startbesked från oss behöver du påbörja åtgärden inom två år. Du behöver också färdigställa din åtgärd inom fem år. Tiden ska räknas från den dag det inte längre går att överklaga lovbeslutet, det som brukar kallas laga kraft.

Om du inte påbörjar åtgärden inom två år eller färdigställer den inom 5 år så är bygglovet inte längre giltigt. Om ditt bygglov blir ogiltigt så måste du lämna in en ny ansökan och få ett nytt bygglov.

9. Uppföljning

Kontrollansvarig följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. OM du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontroller genomförs under byggtiden.

Vid behov genomför vi platsbesök.

10. Slutbesked

Grattis du är i mål! När du har fått ditt slutbesked skriftligt får du börja använda din byggnad.

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende

Du kan följa och hantera ditt ärende och ta kontakt med din handläggare i våra e-tjänster. Vill du prata med din handläggare kan du kontakta hen under telefontiderna nedan.

Telefontid:
Måndag: 13–14
Tisdag och onsdag: 9–10
Torsdag: 13–14

Följ och hantera ditt ärende via e-tjänster

Om du har ett nytt ärende

Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovsvägledare om du till exempel behöver råd om ditt specifika projekt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid:
Måndag–torsdag: 9–12

E-post: bygglov-kontaktcenter@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

Kampanjer
  • Uppsnack

    Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

  • Så arbetar vi med:

    Tillsyn inom plan- och bygglagen

    Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.