Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker göra är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det kan exempelvis vara att bygga ett enbostadshus. Nästa steg är bygglovet som handlar om utformning och utförande av det du vill bygga.

I de här fallen är det vanligt att söka förhandsbesked:

  • om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område
  • om du vill stycka av mark till en ny fastighet.

I Uppsala kommun finns en riktlinje framtagen som beskriver hur lokaliseringsprövningen utanför detaljplanerat område ska bedömas. Den riktlinjen ger dig en bra bild av vilka delar vi tittar på i bedömningen av din ansökan om förhandsbesked.

Kommunens riktlinjer för lokaliseringsprövning

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad som prövas när du ansöker om förhandsbesked och vad ett positivt beslut innebär.
Läs om förhandsbesked på boverket.se

Förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är giltigt och bindande i två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Det betyder att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Efter två år så går det fortfarande att söka bygglov direkt men förhandsbeskedet är då inte längre bindande. Det går inte att förlänga ett förhandsbesked. Om giltighetstiden går ut så måste du lämna in en ny ansökan.

Innan du ansöker om förhandsbesked

Bygglovhjälpen, vår digitala bygglovsguide, kan vägleda dig inför din ansökan om förhandsbesked och tala om vilka handlingar du behöver skicka in.

Få vägledning via bygglovhjälpen

Sök förhandsbesked 

Via e-tjänst

Här kan du ansöka om förhandsbesked via vår e-tjänst. Du kan sedan följa och hantera ditt ärende digitalt.

Sök förhandsbesked - e-tjänst

Via blankett

Om du ansöker via e-tjänsten så är det lättare att få din ansökan rätt från början. Men om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du också ansöka via blankett. Du kan sedan följa och hantera ditt ärende digitalt även om du ansöker via blankett.

Skicka blanketten via e-post till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Eller via post till:

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning (PDF, 220 KB)

Redovisa lösning på vatten- och avlopp

När du vill bygga i ett område som saknar kommunal vatten- och avloppslösning måste du redovisa en egen lösning på vatten- och avloppsfrågan. Bifoga redovisningen och en karta som visar den i din ansökan om förhandsbesked.

Redovisning av vatten- och avloppsförutsättningar (PDF, 308 KB)

 

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
  • Uppsnack

    Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

  • Så arbetar vi med:

    Tillsyn inom plan- och bygglagen

    Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.