Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  På den här sidan kan du ta reda på hur mycket solenergi du kan producera, kontrollera om du behöver söka bygglov för installationen och hur du söker statligt stöd.

 2. Räkna ut din elproduktion

  Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

  Öppna solkartan

  Så använder du solkartan

  Analys av solenergipotential på tak (2D)

  Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

  Skuggning från andra byggnader och skorstenar på taken är medräknade i kalkylen. 

  Exempel på siffror som visar elproduktionen.

  För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent. 

  Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.

  I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

  Om du inte får fram informationsrutan när du klickar på husen i kartan kan du behöva ställa in webbläsaren så att den accepterar popupfönster.

  Spara uträkningen som pdf

  Spara uträkningen som en pdf-fil genom att trycka på knappen längst ned till vänster. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.

  Analys av solinstrålning på tak och fasader (3D)

  I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

  • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för vald byggnad i Uppsala tätort.
  • Du kan vrida vyn och zooma in på olika delar av byggnaden.
  • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solinstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solinstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).
  • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solinstrålning på tak och fasader och inte möjlig solelproduktion. Solinstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.
 3. Sök bygglov

  Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Du ska söka bygglov för fasadändring 

  • inom detaljplanelagt område
  • inom områden med kulturhistoriskt värde
  • om byggnaden är skyddad med områdesbestämmelser
  • om byggnaden är klassad som ett riksintresse 
  • om byggnaden är q-märkt.

  Om byggnaden är klassad som riksintresse, ligger i ett område med kulturhistoriskt värde eller är q-märkt, bör du sätta upp solpanelerna nära och i samma vinkel som taket och dra in dem från takets ytterkanter. Sätt inte upp solpaneler på särskilt värdefulla byggnader. 

  Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solceller och solpaneler. Läs mer om det nya undantaget på boverket.se

  Läs om bygglovsprocessen steg för steg 

  Sök bygglov för fasadändring i bygglovhjälpen

  Läs om områdesbestämmelser på boverket.se .

  Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod.

  På boverket.se kan du läsa om vilka åtgärder som inte kräver bygglov.

  Om du installerar eller gör väsentliga ändringar i en vatteninstallation för solfångare ska du göra en anmälan.

  Bra att tänka på vid installation av solceller

  Solceller innebär en ökad risk för räddningspersonal i samband med en räddningsinsats. Därför är det bland annat bra att anläggningen utformas så att det går att stänga av strömmen och att det finns en skylt på byggnaden som talar om att det finns en solcellsanläggning. 

 4. Sök stöd för att installera solceller

  Du kan söka statligt stöd för att installera solceller. Stödet riktar sig både till privatpersoner och till företag eller offentliga organisationer.

  Sök stöd för att installera solceller på energimyndighetens webbplats

 5. Kostnadsfri rådgivning

  Vill du veta mer om hur solceller fungerar, vilka bidrag man kan få eller om det passar just dina förutsättningar kan du får råd och stöd av kommunens energirådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri. 

  Läs om energi- och klimatrådgivningen 

  Om du behöver råd om bygglov ska du kontakta bygglovsinformationen.

  Kontakta energi- och klimatrådgivningen

  Telefon: 018-727 47 24. Ibland är alla rådgivare upptagna, skicka då gärna ett mejl så återkommer vi till dig. 

  Besöksadress:
  Förbokade besök enligt överenskommelse, Stationsgatan 12

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!