Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för solceller och solfångare

Plan- och byggnadsnämnden har en mycket positiv inställning till solenergi, och vill att så många byggnader i Uppsala kommun som möjligt ska kunna utrustas med solenergianläggningar. I de fall där plan- och bygglagen (2010:900) reglerar att det krävs bygglov eller anmälan för att installera solenergianläggningar är utgångspunkten att så många som möjligt ska kunna få ett beviljat bygglov och startbesked. I vår riktlinje finns exempel på hur solenergianläggningar kan behöva anpassas för att det ska gå att bevilja bygglov och ge startbesked.