Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

100 megawatt solenergi till 2030

Uppsala kommun ska se till att alla kommunkoncernägda fastigheter som har möjlighet att ha solceller också ska ha det år 2025. Inom Uppsala kommuns geografiska område ska cirka 100 megawatts effekt solenergi installeras till år 2030.

Samhället behöver fylla på med förnybar energi när användningen av fossila bränslen minskar. I Uppsala kommun är solenergi den bästa möjligheten till egen el- och värmeproduktion som inte bidrar till växthusgasutsläpp.

Vi gör mycket för att bidra till mer solenergi

  • Vi inventerar kommunkoncernens befintliga fastigheter, för att se vilka som kan ha solceller på sitt tak.
  • Vi minskar antalet byggnader i kommunen som behöver bygglov eller bygganmälan för att installera solenergi – och förenklar processen för den som behöver söka bygglov. Vi tar inte ut någon avgift för dig som ändå måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan för att installera solenergi.
  • Energi- och klimatrådgivarna hjälper invånare, företag, bostadsrättföreningar och organisationer som är intresserade av att installera solceller. Besök Energi- och klimatrådgivarnas webbplats.

Skolor och förskolor med solceller på taket

Det kommunala bolaget Skolfastigheter arbetar mot ett långsiktigt solelsmål, där den totala installerade effekten från solenergi i fastighetsbeståndet ska uppgå till totalt 4 megawatt år 2030. 2023 ligger den totala installerade effekten från solenergi på drygt 1,6 megawatt.

Målet är att alla förskolor och skolor som byggs, och som genomgår större underhåll i Uppsala, ska utrustas med anläggning för solel om förutsättningar finns. Under 2023 installerades solcellsanläggningar på totalt sju skolfastigheter.

Totalt 28 av Uppsalas skolfastigheter hade i slutet av 2023 takinstallationer för solenergi. Ytterligare 20 solcellsanläggningar planeras under 2024 i samband med avslutade nybyggnationer och större underhållsprojekt på Uppsalas förskolor och skolor.

Läs mer om Skolfastigheters arbete med solenergi.

Se en film om Valsätraskolan som har solceller på sitt tak, delvis tackvare att elevrådet uppvaktade rektorn och efterfrågade det:

Statistik och uppföljning visar hur det går

Målet om 100 megawatt installerad solenergi till 2030 ser ut att nås – om privatpersoner, företag och kommunen tillsammans upprätthåller takten i utvecklingen.

Se mer statistik om solenergi i Uppsala kommun.  

Hushåll, organisationer och företag kan bidra till mer solenergi

Att installera solceller och solfångare är ofta en lönsam investering, både för din ekonomi och för klimatet.

Läs mer om vad som gäller om du vill installera solceller och solfångare.

Relaterade styrdokument