Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Miljö- och klimatprogrammet

Hur ska kommunen bidra till en giftfri miljö där våra resurser kommer mest till nytta? Hur ska vi minska växthusgasutsläppen och samtidigt förbereda för och begränsa effekterna av klimatförändringarna? Miljö- och klimatprogrammet beskriver mål för det arbetet. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att nå målen, hur det går och hur Uppsalas invånare, företag och organisationer kan bidra.

Vårt mål:

Ett klimatneutralt Uppsala 2030 – för ett klimatpositivt Uppsala senast 2050.

 • 100 megawatt solenergi till 2030

  Uppsala kommun ska se till att alla kommunkoncernägda fastigheter som har möjlighet att ha solceller också ska ha det år 2025. Inom Uppsala kommuns geografiska område ska cirka 100 megawatts effekt solenergi installeras till år 2030.

 • Fossilbränslefria fordon och transporter

  År 2023 ska kommunens egen fordons- och maskinpark och upphandlade transporter vara fossilbränslefria. De entreprenader som kommunen har upphandlat ska vara fossilbränslefria 2027.

 • Minska energianvändningen

  Uppsala kommun ska varje år minska den direkta energianvändningen för fastigheter och verksamheter.

 • Miljö- och hälsofarliga ämnen

  Uppsala kommun ska minska miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade och inköpta varor, tjänster och entreprenader.

 • Ekologisk och klimatsmart mat

  År 2023 ska alla livsmedel som Uppsala kommun köper vara ekologiska. År 2030 ska klimatpåverkan vara högst 1,25 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo livsmedel som kommunen köper.

 • Återvunnen och förnybar plast

  År 2030 ska alla nya varor med plastinnehåll som Uppsala kommun köper innehålla enbart återvunnen eller förnybar plast.

 • Minska utsläppen när vi bygger

  Uppsala kommun ska varje år minska sina utsläpp av växthusgaser från genomförda projekt inom bygg och anläggning. Målet handlar både om kommunens egna projekt och projekt som genomförs genom markanvisning.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Hållbar vardag

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Här finns exemplen på hur vi, som individer och samhälle, kan bidra till de omställningar som behövs för att vi ska må bra och nå målet – ett klimatpositivt Uppsala 2050.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Energi

  Uppsala kommun arbetar långsiktigt med att säkra en hållbar energiförsörjning som täcker behoven över tid. Några viktiga områden är att minska kapacitetsbristen i elnätet, energieffektivisera våra fastigheter och verksamheter och öka mängden förnybara energikällor.