Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Minska energianvändningen

Uppsala kommun har länge arbetat med att minska energianvändningen i våra verksamheter. Från 2020 till 2021 minskade kommunens totala energianvändning med 18 gigawattimmar (GWh). Elanvändningen har gått stadigt nedåt sedan 2018.

Uppsala kommun har som mål att varje år minska sin energianvändning genom energieffektivisering av fastigheter och verksamheter för att se till att vi har ett klimatneutralt Uppsala 2030.

För att nå kommunens klimatmål krävs en mer effektiv energianvändning. Vi behöver också tillföra mer förnybar energi i systemet genom till exempel solceller. Det arbetar Uppsala kommun också med som ett delmål i Miljö- och klimatprogrammet.

Vi effektiviserar elanvändningen

Vi arbetar ständigt med att energieffektivisera och minska elanvändningen inom kommunen och de kommunala bolagen. För att lyckas är det viktigt att arbeta systematiskt med

 • planering
 • genomförande
 • uppföljning av åtgärder.

Här är några exempel på vad förvaltningar och bolag gör:

Energismarta hyresbostäder 

Alla bostäder förbrukar mer eller mindre energi, exempelvis för

 • uppvärmning
 • ventilation 
 • vattentillförsel.

Uppsalahem har satt ett eget energikrav att deras bostäder som mest ska förbruka 60 kilowattimmar (KWh) per kvadratmeter och år. För att nå det målet gör Uppsalahem en rad klimatsmarta investeringar. Annat som görs för att spara energi är att:

 • återvinna värme i ventilationsluft
 • ha energieffektiva fönster och bättre isolering i väggar, tak och golv 
 • ha en energieffektiv fastighetsbelysning
 • ha en individuell varm- och kallvattenmätning
 • installera vitvaror med låg energiförbrukning.

Energieffektivisering i skolor och förskolor

Det kommunala fastighetsbolaget Skolfastigheter arbetar aktivt med att sänka energianvändningen i Uppsalas förskolor och skolor. Det innebär till exempel att Skolfastigheter energieffektiviserar löpande genom att

 • optimera energianvändningen i driften av befintliga fastigheter
 • ställa höga energikrav på de nya skolor och förskolor som byggs
 • kontinuerligt installera solceller där så är möjligt.

Här är några exempel på vad som redan har genomförts. Skolfastigheter har: 

 • sänkt temperaturer i vissa lokaler, där det är ändamålsenligt
 • minskat belysningen, så att den är anpassad efter behov
 • anpassat ventilationen efter närvaro och behov
 • isolerat rör och andra installationer för att minska energiförluster
 • kallställt lokaler som inte används, det vill säga inte värmt dem.

Läs mer om Skolfastigheters arbete med energieffektivisering.

Energismart gatubelysning

Sedan 2012 har Uppsala kommun bytt ut ljuskällor i gatubelysningen till led-lampor. Dels för att spara energi, dels för att bli av med allt kvicksilver i gamla ljuskällor. I snitt har kommunen bytt ut 1 890 ljuskällor per år. I november 2022 hade vi bytt ut drygt 50 procent av kommunens 40 000 ljuskällor till led-lampor.

I november 2022 fattades ett beslut att öka takten i arbetet. Tidigare var planen att nå 100 procent LED till 2033. Nu är planen att nå 100 procent till 2029.

Uppsala Vatten energieffektiviserar

Det kommunala bolaget Uppsala Vatten har gjort energikartläggningar av stora delar av verksamheten under de senaste åren och har genom kartläggningarna identifierat åtgärder för energieffektivisering. Några konkreta saker som Uppsala Vatten redan har gjort är att:

 • installera ny energisnålare utrustning på Kungsängsverket och de mindre reningsverken
 • energieffektivisera biogasanläggningen.

Miljöförvaltningens energitillsyn 

Miljöförvaltningen kontrollerar energianvändningen och energieffektiviseringen hos verksamheter runt om i kommunen. Deras tillsyn följer upp kravet i lagen miljöbalken som handlar om att 

 • hushålla med råvaror och energi
 • i första hand använda förnybara energikällor.

Läs mer om energitillsyn.  

Energi- och klimatrådgivning 

Det är inte bara inom kommunens verksamheter som energieffektivisering är viktigt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri rådgivning om att spara energi till

 • Uppsalas invånare
 • föreningar
 • företag.

Besök Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala läns webbplats.  

Idrott med låg energianvändning

Många idrotts- och friluftsanläggningar runt om i Uppsala ägs av det kommunala bolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter. Anläggningarna drivs energieffektivt genom att bland annat 

 • värma Bälingebadet med hjälp av solfångare
 • återanvända isskrap från Studenternas till att göra skidspår
 • installera närvarostyrd belysning och energisnåla armaturer och led-lampor
 • installera energieffektiva värmepumpar
 • ha beröringsfria duschar och kranar.

Spara el med anledning av energikrisen 2022/2023

Vintern 2022/2023 gjorde kommunen olika saker för att på kort sikt spara el. Det gjorde vi för att hålla elpriserna nere för alla som bor och verkar i Uppsala kommun.

Läs mer om kommunens specifika åtgärder med anledning av energikrisen 2022/2023.

En del i att hålla elpriserna nere är att avlasta elnätet vid de tider på dygnet när mest el används. Uppsala kommun har arbetat länge med att hitta olika lösningar för att sprida ut elanvändningen.

Läs mer om hur kommunen arbetar med att avlasta kapacitetsbristen i elnätet.

Statistik och uppföljning visar hur det går

Om du vill veta hur det går med kommunens energianvändning finns statistik på Miljöbarometern. Där kan du bland annat se att den totala energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter har minskat från 439 gigawattimmar (GWh) 2020 till 421 gigawattimmar (GWh) 2021.   

Se mer statistik om kommunens energianvändning på Miljöbarometern.  

Hushåll och företag kan bli mer energieffektiva

Här kan du får tips om

 • hur du kan minska ditt hushålls eller ditt företags elanvändning
 • vart du kan vända dig om du har funderingar
 • hur hushåll och företag förbereder sig för strömavbrott.

Få energitips och råd för ditt hushåll eller ditt företag.

Vill ert företag fördjupa arbetet med

 • energieffektivisering
 • förnybar energi
 • effektbehov?

Då kan ni gå med i Uppsala klimatprotokolls fokusgrupp för energi.

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.

Relaterade styrdokument