Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tips och råd till hushåll och företag

Få tips på hur du kan minska ditt hushålls eller ditt företags elanvändning, eller ta reda på var du kan vända dig om du har funderingar. Här finns också information om hur hushåll och företag förbereder sig för strömavbrott och vad man ska tänka på när strömmen gått.

Spara el

För hushåll

Energimyndighetens kampanjsida samlar tips och råd om hur du kan spara el. 

Besök sidan Varje kilowattimme räknas – energimyndigheten.se.

Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län stöttar kontinuerligt Uppsalas hushåll med att minska sin energianvändning. 

Besök Energi- och klimatrådgivarnas webbplats.

För företag

Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län stöttar kontinuerligt Uppsalas företagare med energieffektivisering. 

Besök Energi- och klimatrådgivarnas webbplats.

Energikontoret i Mälardalen erbjuder kunskap och kompetens inom energi, hållbara transporter, digitalisering och cirkulär ekonomi. Små åtgärder kan göra stor skillnad. 

Besök Energikontoret i Mälardalens webbplats.

Energimyndigheten har tagit fram en företagsguide för dig som vill energieffektivisera ditt företag.

Läs mer om Företagsguiden på energimyndigheten.se.

Förbered för strömavbrott 

Att förbereda sig för strömlösa perioder ingår i din hemberedskap. Det innebär att du ska säkra tillgång på mat, vatten, värme och information. 

Läs mer om din hemberedskap på krisinformation.se.

Undersök hur din elnätsägare ger störningsinformation. Några har till exempel tjänster där du kan få notiser när störningar uppstår.

Elnätsägaren behöver nödvändigtvis inte vara samma som elbolaget som du tecknat elavtal med. Inom Uppsala kommun finns två elnätsägare, Vattenfall Eldistribution och Upplands Energi.

Här kan du se vilken aktör som äger nätet där du bor.

Se Vattenfall Eldistributions störningsinformation.

Se Upplands Energis störningsinformation.

Om strömavbrott pågår under längre tid är det bra att kunna lyssna på P4 Uppland.

När strömavbrottet är här

Om det blir strömavbrott är det bra att stänga av de apparater som var igång när strömmen gick. Avvakta också en stund med att sätta igång apparater när strömmen kommer tillbaka. Då minskar vi tillsammans risken för att elsystemet kraschar igen.

Undvik mobiltelefonsamtal och använd inte mobildata under strömavbrottet om du inte måste. Mobilnätet kan påverkas av strömavbrott. Om du behöver ringa 112 under ett strömavbrott och det inte fungerar kan du behöva starta om telefonen eller ta ut SIM-kortet.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats om kontrollerade strömavbrott (manuell frånkoppling).

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats om mobiltäckning och strömavbrott.

Har ditt företag en plan b?

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett brett planeringsstöd där det senaste stödet ger dig tips på frågor du kan ställa dig när du planerar för din verksamhets beroende av energi.

Läs mer om planeringsstödet för kontinuitetshantering på msb.se.

Andra tips och råd

Om du inte kan betala din elräkning 

Om du inte kan betala din räkning kan det leda till att elen stängs av hemma hos dig. Börja med att kontakta företaget du köper el av. Konsumentrådgivarna i Uppsala kommun kan ge råd om din vardagsekonomi. 

Läs mer om Konsument Uppsala.

Brandsäkra ditt hem

Med höjda elpriser ökar intresset för att till exempel elda hemma, men också annat som kan motivera att ytterligare brandsäkra ditt hem. Uppsala brandförsvar har samlad information om vad du behöver tänka på.

Besök Uppsala brandförsvars webbplats.

Installera eldstad hemma?

Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar än att elda mer i din eldstad. Om du ändå vill installera en ny eldstad eller ändra något i din befintliga installation, behöver du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. 

Läs mer om vad som gäller kring eldstäder.