Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Energi

Uppsala kommun arbetar långsiktigt med att säkra en hållbar energiförsörjning som täcker behoven över tid. Några viktiga områden är att minska kapacitetsbristen i elnätet, energieffektivisera våra fastigheter och verksamheter och öka mängden förnybara energikällor.

Vårt mål:

Att åstadkomma ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart energisystem i Uppsala kommuns geografiska område.

 • Så säkrar vi tillgången på el

  Kommunen, Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Handelskammaren och Vattenfall eldistribution samarbetar för att minska trängseln i elnätet.

 • Så minskar vi energianvändningen

  Uppsala kommun har länge arbetat med att minska energianvändningen i våra verksamheter. Från 2020 till 2021 minskade kommunens totala energianvändning med 18 gigawattimmar. Elanvändningen har gått stadigt nedåt sedan 2018.

 • 100 megawatt solenergi

  Samhället behöver fylla på med förnybar energi när användningen av fossila bränslen minskar. I Uppsala kommun är solenergi den bästa möjligheten till egen el- och värmeproduktion som inte bidrar till växthusgasutsläpp.

 • Åtgärder med anledning av energikrisen 2022/2023

  Alla kommunens förvaltningar och bolag agerade för att minska sina verksamheters elanvändning med anledning av energikrisen 2022/2023.

 • Energiprogram 2050

  Energiprogram 2050 beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala. Programmet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala klimatneutralt till 2030 och klimatpositivt senast 2050.

 • Energitips och råd till hushåll och företag

  Få tips på hur du kan minska ditt hushålls eller ditt företags elanvändning, eller ta reda på var du kan vända dig om du har funderingar. Här finns också information om hur hushåll och företag förbereder sig för strömavbrott och vad man ska tänka på när strömmen gått.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Miljö- och klimatprogrammet

  Hur ska kommunen bidra till en giftfri miljö där våra resurser kommer mest till nytta? Hur ska vi minska växthusgasutsläppen och samtidigt förbereda för och begränsa effekterna av klimatförändringarna? Miljö- och klimatprogrammet beskriver mål för det arbetet. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att nå målen, hur det går och hur Uppsalas invånare, företag och organisationer kan bidra.