Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett behöver du göra en anmälan. Det gäller även om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt. I dessa fall ska du först göra en anmälan. Det kan du göra via vår e-tjänst Sök bygglov eller gör en anmälan.
Gör en anmälan via e-tjänsten Sök bygglov eller gör en anmälan.

Installationen ska utföras av en kunnig installatör eller hantverkare. 

Bifoga rätt handlingar

När du gör en anmälan för braskamin, kakelugn, panna eller vid byte av eldstad ska du bifoga följande handlingar:

 • Enkel situationsplan (karta) som visar byggnadernas placering på tomten och i vilken byggnad eldstaden ska finnas.
 • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden i skala 1:100
 • Fasadritning som visar rökkanal/skorsten i skala 1:100. 
 • Teknisk beskrivning med prestandadeklaration av eldstad och rökkanal.
 • Förslag till kontrollplan.

När du gör en anmälan för braskassett ska du bifoga följande handlingar:

Startbesked

Du får inte börja installationen innan du fått ett skriftligt startbesked från plan- och byggnadsnämnden.

Slutbesked

Innan du eldar måste du ha fått ett skriftligt slutbesked eller ett interimistiskt (tillfälligt) besked från plan- och byggnadsnämnden.

Om anmälan, start- och slutbesked saknas 

Om du installerar en eldstad utan anmälan, startbesked och slutbesked så kan du få betala sanktionsavgifter.

Mer om sanktionsavgiften på sidan olovligt byggande.

Bygglov

Normalt krävs inte bygglov för att installera en skorsten eller rökkanal. Däremot kan bygglov krävas om installationen innebär en mindre fasadändring, till exempel när rökkanalen dras utanpå fasaden.

Så här bygger du

Eldstäder ska vara ordnade så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar får inte överstiga 85oC. I småhus ska underlaget vara utfört i lägst brandteknisk klass R15 och i övriga byggnader lägst R60, samt ha tillräcklig bärförmåga. Med brandteknisk klass menas hur länge något ska kunna stå emot brand, klass R15 motsvarar cirka 15 minuter.

Eldstadsplan

Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle ska ha ett eldstadsplan. Det innebär att golvet framför eldstaden måste vara tillräckligt stort och av ett sådant material att golvet inte kan fatta eld. För slutna mindre eldstäder bör eldstadsplanet anordnas med ett avstånd av minst 0,3 meter framför eldstaden och till minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden. För öppna eldstäder bör eldstadsplanet anordnas så, att det horisontella avståndet från eldstadens centrum till ett oskyddat brännbart golv är minst 1 meter.

Skorsten

En skorsten ska placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och liknande i byggnaden eller till näraliggande byggnader. För eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör skorstenen mynna dels över nock, dels minst 1 meter över taktäckning, om inte särskilda förhållanden föreligger.

Besiktningsprotokoll

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligen skorstensfejarmästaren. Du ska lämna en kopia av protokollet till plan- och byggnadsnämnden tillsammans med din underskrivna kontrollplan, inför slutbesked. Du ska även skicka en kopia på besiktningsprotokollet till den som utför sotning och brandskyddskontroll på kommunens uppdrag, se brandförsvarets webbplats .

Andra intyg

Vid installation av panna för eldning med fast eller flytande bränsle krävs ett installationsintyg för anläggningens expansionskärl och säkerhetsanordningar. Detta lämnar du in till plan- och byggnadsnämnden innan anläggningen tas i bruk.

Elda säkert

Läs på msb.se om hur du kan minska brandrisken för eldstad.  

Läs om hur du kan elda mer miljövänligt i kamin, spis och ugn på naturvardsverket.se.

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende

Du kan följa och hantera ditt ärende och ta kontakt med din handläggare i våra e-tjänster. Vill du prata med din handläggare kan du kontakta hen under telefontiderna nedan.

Telefontid:
Måndag: 13–14
Tisdag och onsdag: 9–10
Torsdag: 13–14

Följ och hantera ditt ärende via e-tjänster

Om du har ett nytt ärende

Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovsvägledare om du till exempel behöver råd om ditt specifika projekt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid:
Måndag–torsdag: 9–12

E-post: bygglov-kontaktcenter@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.