Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Det är viktigt att du håller dig väl informerad om gällande regler inför ditt byggprojekt och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga.

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan och startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Du behöver också betala bygglovsavgiften i efterhand. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel. 

Sanktionsavgift

Du måste betala en sanktionsavgift om du

  • börjar en lovpliktig byggnation utan startbesked. Exempel på lovpliktiga byggnationer är om du bygger nytt, bygger till, gör en fasadändring eller väsentligt ändrar verksamhet.
  • börjar en anmälningspliktig byggnation utan startbesked. Exempel på anmälningspliktiga byggnationer är om du installerar en eldstad och/eller en rökkanal, gör hål i bärande konstruktioner, installerar hiss eller ventilation, alternativt gör saker som ändrar brandskyddet.
  • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked (förutsättningen är att du har fått ett startbesked)
  • river en byggnad eller anläggning som kräver anmälan, utan att ha rivningslov
  • schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, utan marklov.

Läs mer i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen .

Så mycket kostar det

Hur mycket du måste betala beror på vilket fel du gjort. Har du gjort flera fel får du betala för varje fel. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet som för 2020 är 47 300 kronor. 

Byggsanktionsavgifter kan maximalt vara 50 prisbasbelopp. Storleken på byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen . Avgiften kan sänkas om avgiften inte står i rimlig proportion till felet.

Exempel på sanktionsavgift – installation av braskamin

Anna och Per har köpt hus och beslutar sig för att installera en braskamin. De monterar in den i huset utan att göra en anmälan. När sotaren kommer på besiktning får stadsbyggnadsförvaltningen en anmälan om att en ny kamin har installerats. 

Eftersom Anna och Per påbörjat installationen utan startbesked måste de betala en byggsanktionsavgift på 4 650 kronor, det vill säga 0,1 prisbasbelopp.

Anna och Per hade behövt både ett startbesked och ett slutbesked för att få installera och använda braskaminen.

Fler exempel på byggsanktionsavgifter

Avgifterna baseras på prisbasbeloppet som 2020 är 47 300 kronor. 
Byggsanktionsavgiften kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp.

Exempel

Avgift i kronor

Du börjar bygga en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter utan startbesked.

105 242

Du börjar bygga ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter utan startbesked.

22 467

Du tar en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

21 048

Du tar ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

4 493

Se även informationsbladet Byggsanktionsavgift (PDF, 47 KB)

Kontakta bygglovsinformationen

Bygglovsinformationen har tillsvidare stängt för besök. Du når oss som vanligt via telefon och e-post.

Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00 (stängt för besök tillsvidare)
Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

Om du har ett pågående ärende
Ring din handläggare om du har ett pågående ärende.
Telefontid: Tisdag–onsdag 9.00–10.00 och torsdag 13.00–14.00.

Ring rådgivningen
Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen att ringa till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
Läs mer om rådgivning och se öppettider

Hantering av personuppgifter
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon:
018-727 46 10
Besöksadress:
Stationsgatan 12, bottenplan
Postadress:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!