Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det är viktigt att du håller dig väl informerad om gällande regler inför ditt byggprojekt och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga.

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan och startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Du behöver också betala bygglovsavgiften i efterhand. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel. 

Sanktionsavgift

Du måste betala en sanktionsavgift om du

 • börjar en lovpliktig byggnation utan startbesked. Exempel på lovpliktiga byggnationer är om du bygger nytt, bygger till, gör en fasadändring eller väsentligt ändrar verksamhet.
 • börjar en anmälningspliktig byggnation utan startbesked. Exempel på anmälningspliktiga byggnationer är om du installerar en eldstad och/eller en rökkanal, gör hål i bärande konstruktioner, installerar hiss eller ventilation, alternativt gör saker som ändrar brandskyddet.
 • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked (förutsättningen är att du har fått ett startbesked)
 • river en byggnad eller anläggning som kräver anmälan, utan att ha rivningslov
 • schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, utan marklov.

Läs mer i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen .

Så mycket kostar det

Hur mycket du måste betala beror på vilket fel du gjort. Har du gjort flera fel får du betala för varje fel. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet som för 2024 är 57 300 kronor. 

Byggsanktionsavgifter kan maximalt vara 50 prisbasbelopp, 2 862 000 kronor. Storleken på byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen . Avgiften kan i enskilda fall sänkas om avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen.

Exempel på sanktionsavgift

Anna och Per har köpt ett hus och beslutar sig för att installera en braskamin. De monterar in den i huset utan att göra en anmälan. Sotaren kommer för en besiktning. Stadsbyggnadsförvaltningen får automatiskt en kopia på sotarens installationsbesiktning.

Stadsbyggnadsförvaltningen kontaktar Anna och Per för att de ska lämna in en anmälan om installation av eldstad. Eftersom Anna och Per påbörjat installation utan startbesked innebär det en byggsanktions avgift på 0,1 prisbasbelopp, det vill säga 5 730 kronor.

Fler exempel på byggsanktionsavgifter

Avgifterna baseras på prisbasbeloppet som 2024 är 57 300 kronor. 
Byggsanktionsavgiften kan max uppgå till 50 prisbasbelopp.

Exempel

Avgift i kronor

Du börjar bygga en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter utan startbesked.

127 492

Du börjar bygga ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter utan startbesked.

27 217

Du tar en villa med bruttoarean 160 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

25 498

Du tar ett garage med bruttoarean 60 kvadratmeter i bruk utan slutbesked.

5 443

Se även informationsbladet Byggsanktionsavgift (PDF, 135 KB)

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende

Du kan följa och hantera ditt ärende och ta kontakt med din handläggare i våra e-tjänster. Vill du prata med din handläggare kan du kontakta hen under telefontiderna nedan.

Telefontid:
Måndag: 13–14
Tisdag och onsdag: 9–10
Torsdag: 13–14

Följ och hantera ditt ärende via e-tjänster

Om du har ett nytt ärende

Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovsvägledare om du till exempel behöver råd om ditt specifika projekt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid:
Måndag–torsdag: 9–12

E-post: bygglov-kontaktcenter@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.