Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Återvunnen och förnybar plast

Uppsala kommun har som mål att nya varor med plastinnehåll ska innehålla enbart återvunnen eller förnybar plast 2030.

Med färre fossila plastprodukter i omlopp minskar vi utsläppen av växthusgaser och den negativa påverkan på miljö och klimat. Nästan all plast som tillverkas i dag är baserad på olja eller naturgas, som är fossila råvaror. Plasten bidrar med stora koldioxidutsläpp både vid tillverkningen och när den förbränns. Men det finns flera sätt att minska klimatpåverkan från plast. Till exempel genom att

 • minska användningen
 • återanvända plastprodukter
 • köpa plastprodukter som är gjorda av återvunnen eller förnybar råvara
 • sortera plasten rätt när den slängs.

Vi minskar klimatpåverkan från plast

Alla förskolor tog bort skoskydden efter Von Bahrs exempel

Majoriteten av kommunens nämnder och bolag såg över sin plastanvändning utifrån klimatpåverkan 2020. Von Bahrs förskola är ett exempel som har sett över sitt användande av plast (med särskilt fokus på fossil plast).

De arbetade i fyra steg:

 • Utbildning – medarbetarna gick en e-utbildning för att lära sig mer om plastens påverkan på klimatet och vilka produkter som egentligen är bäst för klimatet.
 • Kartläggning – medarbetarna gick igenom sin verksamhet. Vilka plastprodukter använder vi? Vilka kan vi ta bort helt? Vilka kan vi minska på? Vilka kan vi byta ut mot förnybar eller återvunnen plast?
 • Åtgärder – Von Bahrs förskola tog bort produkter eller bytte ut dem och förändrade även rutiner utifrån det som kom fram i kartläggningen. Bland annat tog de bort skoskydden och engångsmuggar.
 • Uppföljning och åtgärder – verksamheterna tog fram konkreta åtgärder för hur de ska minska sin plastanvändning även framöver.

Se en film om Von bahrs förskolas plastminskningsarbete:

Cirkulär fritidsverksamhet

Inom fritidsverksamheten har varje avdelning tagit fram en handlingsplan på hur de ska minska sin plastanvändning. Det har lett till att varje avdelning plastbantar. När de behöver köpa något nytt tänker de först:

 • Behöver vi verkligen den här saken?
 • Kan vi återanvända?

Utifrån svaren på frågorna ser de till att

 • gamla produkter som inte kan återanvändas återvinns på rätt sätt
 • det nya som de köper in inte innehåller fossil plast.

Ett exempel är att plastmuggar som tidigare använts på fritidsklubbarna blir till färgpytsar och planteringskärl när de inte längre går att dricka ur.

Uppsalahems krav på återrapportering på sortering ger effekt

Uppsalahem arbetar på olika sätt med att minska klimatpåverkan från plast i kontakt med sina olika byggentreprenörer.

Några exempel på krav som Uppsalahem ställer på sina entreprenörer är att:

 • måttanpassa för att undvika spill
 • använda återvunnen eller förnybar plast när alternativ finns
 • skicka tillbaka överblivet material till tillverkaren.

Uppsalahem följer också upp hur byggavfallet sorteras för att göra det möjligt att återvinna. Uppsalahem trycker särskilt på vikten av att plasten sorteras ut. Sorteringsgraden visar hur många procent av avfallet som inte går till

 • deponi, alltså en plats där avfall dumpas
 • blandat avfall för eftersortering
 • restavfall.

År 2020 var sorteringsgraden 36 procent. Sedan dess har lagstiftningen skärpts på området. Att Uppsalahem dessutom begär in statistik tre gånger per år ger stor effekt. Det har lett till att sorteringsgraden 2022 var hela 88 procent.

Vi erbjuder tips, checklistor och en e-utbildning om plast

Vill du veta mer om vad plast är, hur plast påverkar miljö och klimat och vad du kan göra för att minska plastens klimatpåverkan? Då finns en e-utbildning för dig. Utbildningen är ungefär 20 minuter lång och innehåller flera övningsmoment. I första hand har den tagits fram till kommunens medarbetare, men den är öppen för vem som helst att ta del av.

Uppsala kommun har tagit fram verksamhetsspecifika vägledningar med tips och checklistor som stöd i arbetet med plastminskning i kommunens verksamheter. Det är fritt fram för andra kommuner, organisationer och företag att ta inspiration från dem.

Hållbar plastanvändning på din arbetsplats (PDF, 594 KB)

Hållbar plastanvändning i förskolan (PDF, 608 KB)

Hållbar plastanvändning inom äldreomsorgen (PDF, 624 KB)

Hållbar plastanvändning på kontoret (PDF, 597 KB)

Vi har också tagit fram en längre vägledning för dig som vill fördjupa dig i plastens påverkan på miljön och klimatet och en vägledning som riktar sig direkt till personer som jobbar med upphandling av varor och tjänster.

Vägledning för hållbar plastanvändning (PDF, 927 KB)

Vägledning för hållbar plastupphandling (PDF, 1 MB)

Statistik och uppföljning visar hur det går

Etappmålet om plast följs upp varje år inom ramen för kommunens uppföljning av alla program och handlingsplaner. Kommunen utvecklar hur vi ska mäta och föra statistik över uppföljningen.

Minska din klimatpåverkan från plast

 • Minska användningen av engångsplastprodukter som snabbmatsförpackningar, plastmuggar, plastbestick och påsar. Ta med en egen låda till hämtmaten. Lägg överbliven mat i förvaringsburkar i stället för att använda plastpåsar och plastfolie.
 • Använd de saker som du redan har så länge som möjligt och välj produkter i annat material än plast när du behöver köpa nytt. Köksredskap i plast som slevar, bunkar, mått, stekspadar, kastruller, kavlar, skärbrädor och vispar kan bytas ut mot metall, trä eller glas när de blivit slitna.
 • Gå till soprummet eller återvinningsstationen med dina förpackningar och tidningar. Panta alla pantflaskor (numera finns även juice med mera i pantflaska). 
  Så källsorterar du.
 • Använd plastpåsar från butiken flera gånger innan de blir soppåsar. Tygpåse är också bra, förutsatt att du använder den många gånger. Du kan också använda överblivna papperspåsar till brännbara sopor i stället för att köpa soppåsar i plast. Om du ändå behöver köpa soppåsar i plast, använd soppåsar av återvunnen plast. Sortera matavfall i avsedd papperspåse, som du kan hämta på återvinningscentralerna i Uppsala.
 • Köp produkter av återvunnen plast och fråga efter det när du handlar. Använd dina plastprodukter så länge de är hela och fungerar som de ska. Lämna sådant som du inte längre har användning av till återbruk, så att det kan få nytt liv hos någon annan.
 • Släng aldrig plast i naturen. Det tar lång tid för plast att brytas ned. Oavsett hur lång tid det tar kan det skada både människor och natur. Plasten hör inte hemma i naturen.

Minska företagets eller organisationens klimatpåverkan från plast

 • Använd de produkter företaget har så länge som möjligt, tills de är slut och ni behöver köpa nya.
 • Minska användningen av de plastprodukter ni har. Kan något bytas ut till ett annat material? Matavfall ska sorteras i papperspåse i stället för plastpåse till exempel.
 • Byt ut engångsprodukter till flergångsprodukter.
 • Köp produkter som är gjorda av återvunnen eller förnybar plast.
 • Sortera ert plastavfall.
 • När ni gör inköp och upphandlingar kan ni ställa krav på leverantören utifrån vilken plast de använder.

Du kan se fler tips i:

Vägledning för hållbar plastupphandling (PDF, 1 MB) 

Hållbar plastanvändning på din arbetsplats (PDF, 594 KB)

Relaterade styrdokument

Miljö- och klimatprogrammet.

Avfallsplan - program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall.

Mer information

Anna Hilding, utvecklingsledare, kommunledningskontoret

Telefon:
018-727 43 27