Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

Läs om områdesbestämmelser på boverket.se

Inom områden som har skydd för fornminnen samt i områden med skydd för landskapsbilden kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Inom område med strandskydd behöver du söka strandskyddsdispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Läs om strandskyddsdispens

Fälla träd eller plantera skog

Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen.

Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva strandskyddsdispens.

Läs om strandskyddsdispens

Innan du ansöker om marklov

Bygglovhjälpen, vår digitala bygglovsguide, kan vägleda dig för att se om du behöver marklov och vilka handlingar du behöver skicka in.

Få vägledning via bygglovhjälpen

Sök marklov

Om du har skyddad identitet behöver du ansöka via blankett. Du hittar länk till blanketten längre ned på den här sidan.

Ett beviljat marklov upphör att gälla om du inte påbörjat arbetet du sökt marklov för inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslut om marklov fått laga kraft. Ett marklov kan inte förlängas och om arbetet inte utförs inom giltighetstiden så måste en ny ansökan lämnas in.

Marklov

Ett marklov upphör att gälla om du inte börjat arbetet inom två år eller färdigställt det inom fem år efter att beslut om marklov vunnit laga kraft. Ett marklov kan inte förlängas och om arbetet inte utförs inom giltighetstiden så måste en ny ansökan lämnas in.

Via e-tjänst

Här kan du ansöka om marklov via vår e-tjänst. När du ansöker via e-tjänsten kan du sedan följa och hantera ditt ärende digitalt.

Sök marklov - e-tjänst

Via blankett

Om du ansöker eller anmäler via e-tjänsten så är det lättare att få din ansökan rätt från början. Men om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du också ansöka via blankett. Du använder samma blankett som för ansökan om bygglov. Där kryssar du i att det är marklov du ansöker om. Du kan sedan följa och hantera ditt byggärende digitalt även om du ansöker eller anmäler via blankett. 

Sök marklov via blankett

Kontakta oss

Om du har ett pågående ärende

Du kan följa och hantera ditt ärende och ta kontakt med din handläggare i våra e-tjänster. Vill du prata med din handläggare kan du kontakta hen under telefontiderna nedan.

Telefontid:
Måndag: 13–14
Tisdag och onsdag: 9–10
Torsdag: 13–14

Följ och hantera ditt ärende via e-tjänster

Om du har ett nytt ärende

Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovsvägledare om du till exempel behöver råd om ditt specifika projekt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 00 00

Telefontid:
Måndag–torsdag: 9–12

E-post: bygglov-kontaktcenter@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
  • Uppsnack

    Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

  • Så arbetar vi med:

    Tillsyn inom plan- och bygglagen

    Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.