Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område


Lena-Årby 3:4,
Nybyggnad av 2 teknikbodar samt 48 m hög mast (Dnr. 2024-001737)

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan


Berthåga 55:3, Milstensvägen 53A,
Bygglov för tillbyggnad på enbostadshus. Åtgärden avviker från
största tillåtna bruttoarea (Dnr. 2024-000833)


Luthagen 66:2, Börjegatan 5A,
Bygglov för uppförande av plank och skärmtak. Åtgärden placeras på
prickmark, som inte får bebyggas
(Dnr. 2024-001193)


Svartbäcken 55:1, Skolgatan 24,
Nybyggnad av församlingshem, Mikaelsgården. Åtgärden avviker från
högsta tillåtna byggnadshöjd
(Dnr. 2024-001800)


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende
kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 19 juli 2024 till Uppsala
kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och
byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se