Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala växer och utvecklas, men hur går det till och hur ska staden utvecklas långsiktigt? Är din arbetsplats intresserad av stadsutvecklingen i och runt Uppsala kan ni boka ett studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen. Våra studiebesök vänder sig främst till andra kommuner, studenter vid högskola/universitet, organisationer, näringsliv och personer som arbetar inom stadsutveckling.

Under besöket visar och berättar vi om våra projekt och hur vi arbetar med olika frågor.

Läs om hur Uppsala växer och se film där vår stadsarkitekt guidar genom framtidens Uppsala

Skicka en förfrågan om studiebesök

Kontakta oss via e-post på adressen: sbf-studiebesok@uppsala.se

I din förfrågan vill vi att du beskriver

 • syfte och önskemål med studiebesöket
 • några förslag på datum och tider för studiebesöket
 • frågor eller projekt ni vill att vi berättar om.

Det är många som vill besöka stadsbyggnadsförvaltningen. Därför behöver vi få er bokningsförfrågan i så god tid som möjligt. Skicka er förfrågan senast en månad innan ni önskar komma.

Varmt välkomna!

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Uppsala kommun fortsätter satsa på cykeln som transportmedel

  Förra året byggdes 6400 meter ny cykelväg i Uppsala kommun, vilket är den största satsningen på fyra år. Det visar kommunens cykelbokslut för 2023. Bokslutet är en sammanställning av de insatser kommunen gjort under året för att underlätta för Uppsalas cyklister.

 • Nytt informationsunderlag till folkomröstningen

  Nu finns ett kunskapsunderlag som hjälper dig som röstar i Uppsala kommuns folkomröstning att göra ett informerat val. Underlaget är beslutat av kommunstyrelsen.

 • Dags att nominera till Årets landsbygdsaktör 2023

  I Uppsala kommun finns många eldsjälar, föreningar och entreprenörer som är viktiga för landsbygdernas utveckling. Varje år uppmärksammar vi någon av dessa som har gjort skillnad för landsbygdsutvecklingen i kommunen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

 • Arkitekturpriset

  Sedan 2020 delar Uppsala kommun ut pris varje år för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Här kan du nominera din favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

 • Framtidens konstverksamhet

  Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Moderna spårvagnar rymmer många resenärer samtidigt som de erbjuder ett bekvämt och miljövänligt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med beredskap för extremväder och anpassning av den fysiska miljön, så att vi kan klara de klimatförändringar som redan är här och de som kommer i framtiden.

 • Så arbetar vi med:

  Ny översiktsplan

  Uppsala fortsätter utvecklas i snabb takt. Vi beräknar att vi blir omkring 330 000 invånare 2050. Vi behöver därför planera för hur hela kommunen – staden, tätorterna och landsbygderna – ska kunna fortsätta vara en attraktiv och hållbar plats att bo, verka och leva. Den nu gällande översiktsplanen från 2016 håller därför på att uppdateras. Den nya översiktsplanen behöver ta höjd för fortsatt befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder, service och arbetsplatser. En utveckling som ska ske med minsta möjliga klimatavtryck, bidra till utvecklingen av goda livsmiljöer och stärka förutsättningarna för kommunens näringsliv. Vi beräknar att en ny översiktsplan finns på plats 2028.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.