Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Äldrevänlig kommun

Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

Vårt mål:

Att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Uppsala kommun arbetar aktivt för att bli en mer äldrevänlig kommun. Människor i hela världen lever allt längre och är friskare upp i åldrarna. Det är både en positiv utveckling och en utmaning för kommunen.

Att få leva ett långt och friskt liv har inte bara ett värde i sig. Det innebär också en vinst för ett samhälle som kan dra nytta av äldres resurser, erfarenheter och kompetenser. Det är samtidigt en utmaning när antalet äldre i befolkningen blir fler och antalet personer som arbetar inte ökar i samma takt.

Samhället behöver utformas mer utifrån äldre personers behov och förutsättningar, till exempel:

  • livsmiljöer
  • boende
  • gator
  • kommunikationer
  • kultur- och serviceutbud

Kommunen utvecklar därför sitt samarbete med regionen, föreningslivet, näringslivet och invånarna för att på bästa sätt möta en åldrande befolknings resurser och behov ur ett brett äldreperspektiv.

Läs mer om arbetet för en äldrevänlig kommun i programmet och handlingsplanen för en äldrevänlig kommun.

Kontakt

Äldreombudsmannen

Telefon: 018-727 12 39, tisdag, onsdag, fredag 8.30–9.30.
E-post: aldreombudsmannen@uppsala.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)
Postadress:
Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala