Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Äldrevänlig kommun

Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

Vårt mål:

Att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Uppsala kommun arbetar aktivt för att bli en mer äldrevänlig kommun. Människor i hela världen lever allt längre och är friskare upp i åldrarna. Det är både en positiv utveckling och en utmaning för kommunen.

Att få leva ett långt och friskt liv har inte bara ett värde i sig. Det innebär också en vinst för ett samhälle som kan dra nytta av äldres resurser, erfarenheter och kompetenser. Det är samtidigt en utmaning när antalet äldre i befolkningen blir fler och antalet personer som arbetar inte ökar i samma takt.

Samhället behöver utformas mer utifrån äldre personers behov och förutsättningar, till exempel:

  • livsmiljöer
  • boende
  • gator
  • kommunikationer
  • kultur- och serviceutbud

Kommunen utvecklar därför sitt samarbete med regionen, föreningslivet, näringslivet och invånarna för att på bästa sätt möta en åldrande befolknings resurser och behov ur ett brett äldreperspektiv.

Läs mer om arbetet för en äldrevänlig kommun i programmet och handlingsplanen för en äldrevänlig kommun.

Kontakt

Äldreombudsmannen

Telefon: 018-727 12 39, tisdag, onsdag, fredag 8.30–9.30.
E-post: aldreombudsmannen@uppsala.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2 (endast bokade besök)
Postadress:
Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala