Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Utvecklingsområde: Livsmiljö

Här kan du läsa om hur bostäder, utemiljöer och infrastruktur i hela kommunen så väl stad som på landsbygderna anpassas till äldres behov.

Fler hjärtstartare på landsbygden

Uppsala kommun har ett viktigt samarbete med Röda korset. Nu har Röda korset placerat ut hjärtstartare utomhus i anslutning till flera av kommunens servicepunkter på landsbygderna. Röda korset genomför förevisningar av hur man kan ge hjärt- och lungräddning (HLR) och hur man använder en hjärtstartare.

masma51027_300x200px

Bostad för alla

Bostäder är en prioriterad utvecklingsfråga inom kommunens arbete för en äldrevänlig kommun. Den prioriteringen har kommit fram i de medborgardialoger som genomförts med äldre invånare i kommunen.

Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder

Även staten har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Och bostadsmarknadens aktörer ska erbjuda bostäder och boendekoncept som kan matcha hushållens behov och önskemål.

Kommunen följer programmet Bostad för alla

I juni 2021 fattade kommunfullmäktige i Uppsala beslut om att följa Bostad för alla, ett program för bostadsförsörjningen 2021–2024. Programmet innehåller kommunens mål och en mer konkret handlingsplan med åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningsfrågor.

Bostad för alla finns att läsa här: Bostad för alla - Program för bostadsförsörjningen - Uppsala kommun

I programmet finns bland annat

  • mål om att alla hushåll ska ha möjlighet att efterfråga ett boende som passar livssituationen
  • mer specifika delmål och åtgärder för att underlätta för just målgruppen äldre att kunna bo kvar i sina ordinarie bostäder, alltså i egna bostäder på den öppna bostadsmarknaden.

De flesta äldre i Uppsala bor i sina ordinarie bostäder

Över hälften av alla som har fyllt 65 år i Uppsala är ensamstående. Många bor ensamma i ett småhus. Med endast en inkomst är också betalningsförmågan ofta låg. Många äldre upplever en otrygg boendesituation på grund av ofrivillig ensamhet eller för att bostaden inte uppfyller behoven av tillgänglighet. Det uppger i synnerhet äldre som är över 80 år.

För äldre som bor i en lägenhet i ett flerbostadshus kan det bli svårt att bo kvar när livssituationen ändras om boendet till exempel saknar en hiss.

Majoriteten av alla äldre i Uppsala bor i det ordinarie bostadsbeståndet. Några bor i ett seniorboende. Bara 1,4 procent i åldern 65–79 år bor i ett äldreboende, ett biståndsbedömt särskilt boende. I gruppen som är 80 år eller äldre bor 15 procent i ett särskilt boende för äldre.

Andelen personer som är över 80 år ökar. Då ökar också förmodligen behovet av biståndsbedömt boende. Främst ökar behovet av tillgängliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden.

En eventuell flytt till ett särskilt vårdboende kan skjutas fram tack vare fler attraktiva bostäder, där det fungerar att bo kvar längre. Dit kan äldre i stället flytta vid behov. För att fatta beslutet om att flytta behövs det något attraktivt att vilja flytta till – och en ekonomi som gör det möjligt.

Boendekostnaden behöver vara låg

Hushållens inkomst varierar stort, men många äldre har en relativt låg inkomst. Nästan var fjärde ensamstående som är över 80 år har en inkomst som är under fattigdomsgränsen. Ensamstående kvinnor har den lägsta inkomsten. Det innebär att boendekostnaden måste vara låg om ekonomin ska räcka till övriga basutgifter.

I Uppsala är söktrycket stort för att flytta till ett seniorboende med låg hyra. Att flytta till ett seniorboende eller ett annat boende för ett mer socialt liv. Det är något som förbättrar hälsan och livsglädjen avsevärt.

Många framtida pensionärer och äldre nekas bostadslån. Det innebär att en hyresrätt kan vara det enda boendealternativet. Äldre är ingen homogen målgrupp, men för att fler ska vilja flytta till ett boende som passar både plånbok och livsstil behöver utbudet breddas och innehålla varierade boendeformer.

Takryttaren 

Nyproduktion är ofta dyrt. Att dela vissa ytor i hemmet, som kök och vardagsrum, är ett sätt att minska boendekostnader och samtidigt underlätta för gemenskap. För att bredda utbudet av olika typer av bostäder har kommunen tillsammans med Uppsalahem under året utvecklat ett koncept för delningsbostäder, där äldre är en prioriterad målgrupp. Delningsbostäderna kommer vara en del av kvarteret Takryttaren som planeras att byggas längs med Portalgatan, intill Portalparken i Kapellgärdet.

Läs mer om Takryttaren (uppsalahem.se)

Enkäten ger svar på hur Uppsalas seniorer vill bo

Hösten 2021 genomför Uppsala kommun en enkätundersökning om önskemål och behov vad det gäller boendet hos kommunens invånare, med tyngdpunkt på målgruppen äldre och framtida äldre. Enkäten riktar sig till ett statistiskt urval i åldern 60–79 år.

Undersökningen ska

  • bidra med information om önskemål kring bostadsutbud för äldre och framtida äldre i Uppsala kommun
  • utgöra ett underlag för kommunens bostadsplanering.

Pågående planering för flera seniorbostäder

Uppsala kommun planerar att bygga flera seniorbostäder och har därför bland annat bjudit in till en markanvisningstävling för kommande bostadsprojekt i Rosendal, där kommunen äger mark. På en av tomterna vill kommunen få till bostäder som riktar sig till äldre. Det pågår även ett tidigt planeringsarbete för seniorbostäder i bland annat Börjetull och Storvreta. Läs mer om pågående stadsutveckling här: Uppsala växer

Prisrimliga bostäder för äldre kvinnor

Ett projekt ska utveckla billiga bostäder för äldre kvinnor, där vissa utrymmen delas mellan de boende. Äldre kvinnor med låg inkomst är en grupp som visat sig ha det tufft på bostadsmarknaden.

Sittplatser

Fler parkbänkar och därmed fler sittplatser i kommunen

Äldre kvinna med solen i aniktet