Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fler sittplatser i kommunens utemiljöer

Många behöver sätta sig ner och vila när de är ute och promenerar. Därför ska kommunen sätta upp flera nya parkbänkar.

Under 2020 placeras 106 nya parkbänkar ut. Därefter är planen att sätta upp 50–75 sittplatser varje år fram till 2026. Parkbänkarna ska placeras längs gångstråk, i parker och vid mötesplatser både i stad och på landsbygd.

Målet är bland annat att äldre ska komma ut och röra på sig mer och mötas. En gåvänlig utemiljö bidrar till god folkhälsa och livskvalitet. Båda är viktiga för ett hållbart Uppsala.

Kommunens sittplatser ska vara inbjudande och hållas i gott skick. De ska även vara tillgängliga för alla. Vi ska tillsammans skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa och bygga ett Uppsala som främjar fysisk aktivitet oavsett könsidentitet eller ålder.

Se kartan över var vi ska och har placerat sittplatserna.

Kontakt

Äldreombudsmannen

Telefon: 018-727 12 39, tisdag, onsdag, fredag 8.30–9.30.
E-post: aldreombudsmannen@uppsala.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2 (endast bokade besök)
Postadress:
Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala