Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Arkitekturpriset

Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Uppsala kommuns arkitekturpris ska sporra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet. Det ska engagera byggbranschen och Uppsalabor i arbetet med god gestaltad miljö och väcka debatt om de värden som god arkitektur ger.

Så bedömer vi de nominerade projekten

Nominerade projekt får inte vara äldre än fem år.

Projekten ska ha hög arkitektonisk kvalitet och utgå från Uppsalas arkitekturpolicy.  De nominerade projekten bedöms utifrån följande kriterier: 

  • god helhetsverkan
  • god komposition
  • god volymhantering
  • vackra proportioner
  • god tolkning av platsen
  • god anpassning till platsen
  • bidrar till hållbar utveckling
  • vara intresseväckande
  • kombinerar prisvärdhet med god arkitektur.

En jury utser vinnaren

Kommunstyrelsen utser en blandad jury bestående av personer från exempelvis akademin, Uppsala kommun och stadsutvecklare inom näringslivet. Uppsala kommuns representanter i juryn är kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande och stadsarkitekten.

Vinnare av Uppsala kommuns arkitekturpris 2021

Årets pristagare är projektet Tryffelvägen i Norby, Uppsala. Arkitekter är Kirsh + Dereka arkitekter och Sveafastigheter Bostad är byggaktör. Priset delades ut den 26 augusti och platsen var Tryffelvägen i Norby.

Film från utdelningen av Uppsala kommuns arkitekturpris 2021

Juryns motivering

De nya bostäderna på Tryffelvägen är skickligt infogade i den befintliga villabebyggelsen. I mänsklig skala och med omsorg i alla detaljer bildar de en vacker helhet. De nya flerfamiljshusen samspelar med villorna och ger en variation i upplåtelseformer. Husen har varsamt anpassats till terrängen och de uppväxta träden istället för tvärtom.

Huskropparna är uppdelade och varierade och ger på så sätt intryck av flera sammanbyggda mindre hus. Gårdsmiljön är väl utformad för samvaro och lek. De mycket fint studerade lägenheterna med siktlinjer och fönster i flera väderstreck samspelar med utemiljön. Fönsterpartierna kopplar samman inne- och utemiljön och bidrar till att skapa en trygg miljö både på gården och på gång- och cykelbanan utmed husfasaderna. Stora balkonger och uteplatser ger villakvaliteter i lägenheterna.

Till den goda arkitekturen hör också fasaderna med varierad fönstersättning och materialbehandling. Det ger liv och rörelse och är en fest för ögat.

De nya husen på Tryffelvägen är en samtida boplats som inspirerar till den ansvarsfulla uppgiften att bygga nytt i gamla villaområden samt agerar som förebild för nya projekt.

Tidigare vinnare

Uppsala kommuns arkitekturpris 2020

bild1_webb.jpg

Uppsala kommuns arkitekturpris 2020 tilldelades kvarteret Botanikern i Rosendal. Mottagaren av priset var Axeloth arkitekter genom Maria Axelsson. Byggherre var Genova Property Group.

Läs hela nyheten