Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Landsbygden

Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

Vårt mål:

Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

 • Landsbygdsdagen genomfördes 22 mars under Klimatveckan

  Landsbygdsmässan 2021, med den hållbara landsbygden i fokus, var en del i Uppsala klimatvecka. Då kunde man få veta mer om hur vi kan stötta våra lokala livsmedelsproducenter, hur Upplandsbygd arbetar med landsbygdsutveckling, om samåkningslösningar och om energi- och klimatrådgivning. Vi ses och hörs igen 2022!

 • Medborgarbudget

  Medborgarbudget är ett pilotprojekt som pågår under fem år med start 2018. Projektets mål är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

 • Landsbygdsutveckling i Uppsala kommun

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

 • Landsbygdsberedningen

  Landsbygdsberedningen arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

 • Årets landsbygdsaktör

  I Uppsala finns många entreprenörer och eldsjälar som är viktiga för landsbygdens utveckling. Varje år uppmärksammar vi någon av dessa lite extra. Vem eller vilka tycker du förtjänar pris?

 • Uppsökarna, projektstöd för föreningar på landsbygden

  För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna.

 • Landsbygdsprogram för Uppsala kommun

  Syftet med landsbygdsprogrammet är att bidra till att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med landsbygdsfrågor.

 • Servicepunkter

  Servicepunkter på landsbygden förbättrar den lokala servicen. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

 • Stöd till föreningar

  Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt.

 • Nyhetsbrev om kommunens landsbygdsutveckling

  Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev om kommunens landsbygdsutveckling. I brevet kan du läsa om arbetet med landsbygdsprogrammet och andra aktiviteter som syftar till utveckling av Uppsalas landsbygder.

Kontakta kommunen

Kontakta oss om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

Telefon:
018-727 48 90

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.