Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Landsbygden

Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

Vårt mål:

Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

 • Medborgarbudget

  Medborgarbudget är ett pilotprojekt som pågår under fem år med start 2018. Projektets mål är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

 • Landsbygdsprogram för Uppsala kommun

  Syftet med landsbygdsprogrammet är att bidra till att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med landsbygdsfrågor.

 • Testbädd digitaliserat jordbruk

  Välkommen till ett digitalt seminarium med fokus på ny teknik och stärkt dialog mellan Uppsala kommun och våra livsmedelsproducenter. Ta del av ny kunskap och ny teknik som kan stärka din konkurrenskraft inom jordbruket.

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram

  Syftet med handlingsplanen är att säkra genomslaget av den politiska inriktningen i landsbygdsprogrammet. Det gör det möjligt att samordna och ger en tydlig uppföljning mellan de olika pågående projekten.

 • Landsbygdsutveckling i Uppsala kommun

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

 • Landsbygdsberedningen

  Landsbygdsberedningen arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

 • Servicepunkter

  Servicepunkter på landsbygden förbättrar den lokala servicen. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

 • Bredbandsutbyggnad

  Den största delen av bredbandsutbyggnaden har hittills skett i Uppsala tätort och i de prioriterade tätorterna. Det finns flera stora bredbandsprojekt på landsbygden som beräknas vara färdiga inom några år.

 • Stöd till föreningar

  Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt.

 • Uppsökarna, projektstöd för föreningar på landsbygden

  För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna.

 • Nyhetsbrev om kommunens landsbygdsutveckling

  Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev om kommunens landsbygdsutveckling. I brevet kan du läsa om arbetet med landsbygdsprogrammet och andra aktiviteter som syftar till utveckling av Uppsalas landsbygder.

Kontakta kommunen

Kontakta oss om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

Telefon:
018-727 48 90

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.