Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Information gällande utfasning av 2G- och 3G-nätet och nedmontering av kopparnätet

  Fram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige. Det är för att samhället upplever ett ökat behov av datakommunikation och modernare teknik. Omställningen innebär att enheter och teknik som använder de gamla näten kommer påverkas, alternativt helt sluta fungera om de enbart använder sig av 2G och 3G. Detta kan gälla bland annat vissa dörrlås, bevattningssystem, säkerhetslarm och äldre mobiltelefoner. Det är därför viktigt att se över din utrustning och se till att alla dina viktiga nätbaserade enheter är anpassade för 4G, 5G eller annan modern teknik.

  Läs mer om utfasningen på bytnat.nu

  Nedmonteringen av kopparnätet har likaså pågått under en längre tid och kommer vara helt avvecklat år 2026.

  Alla som berörs av kopparnedläggningen har erbjudits- eller kommer att kunna erbjudas en ny tjänst, antingen via någon av operatörerna på marknaden eller undantagsvis med stöd av Post- och Telestyrelsen .

  Läs mer på Framtidens nät - Telia.se

 2. Tillgång till bredband

  Idag har 97,5 procent av alla hushållen i Uppsala kommun tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit per sekund. Drygt 99, 5 procent har tillgång till fast bredband med en hastighet på 1 Gbit per sekund, eller fiber i absolut närhet.

  På landsbygderna har drygt 94,5 procent av hushållen tillgång till fast bredband med en hastighet på 1 Gbit per sekund, eller i absolut närhet till fiber, och 79,7 procent av hushållen har tillgång till fast bredband  med en hastighet på minst 100 Mbit per sekund.

  Läs mer om mobiltäcknings- och bredbandskartläggning på pts.se

  Den största delen av bredbandsutbyggnaden har hittills skett i Uppsala tätort och i de prioriterade tätorterna. Men det finns flera stora bredbandsprojekt på landsbygderna som beräknas vara färdiga inom några år.

  De prioriterade tätorterna är Almunge, Björklinge, Bälinge, Gunsta, Gåvsta, Jälla, Järlåsa, Knutby, Länna, Lövstalöt, Skyttorp, Storvreta, Vattholma och Vänge.

 3. Kommunens roll

  Uppsala kommun äger inget eget nät, utan har överlåtit det till aktörer på marknaden. Vår roll är att stötta både privatpersoner och företag som vill skaffa bredband. Vi jobbar för att marknaden ska kunna förmedla så bra möjligheter till bredband åt så många som möjligt.

  Uppsala kommun medverkar i den regionala bredbandsgruppen som är en samverkansgruppering för bredbandsfrågor i Uppsala län som leds av Region Uppsalas bredbandskoordinator och består av representanter för kommunerna samt Länsstyrelsen i Uppsala län.

 4. Om du vill ansluta dig till fibernätet

  Om du vill ansluta dig till fibernätet ska du börja med att kolla vilka nätägare som finns där du bor. Använd Post- och telestyrelsens webbtjänst Bredbandskartan. Kontakta sedan nätägaren för att undersöka hur möjligheterna för att ansluta din fastighet ser ut.

  Hitta nätägare i ditt område med Bredbandskartan

  Ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad

  Uppsala kommun ger inget ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad.

  Välj leverantör av bredband, tv och telefoni

  Nätägarna arbetar med öppna eller stängda fibernät. I ett öppet fibernät kan du oftast välja mellan flera olika leverantörer. I ett stängt nät kan du bara välja tjänster från en leverantör. Kolla med nätägaren vad som gäller för dig.

  Om det uppstår problem

  Om du får problem eller har frågor om din installation av fiber ska du alltid vända dig till leverantören.

  Om du får problem med ditt bredband, tv eller telefoni ska du alltid vända dig till din leverantör. Telekområdgivarna erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning.

  Kontakta Telekområdgivarna

 5. Kontakt

  Kontakta oss via landsbygd@uppsala.se om du har några frågor om bredband inom Uppsala kommun.