Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Stadsplanering

Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

Vårt mål:

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Stadsplaneringen ska ge likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser och vi ska planera med minsta möjliga påverkan på miljö, klimat och människors hälsa.

 • Mer av Uppsala – så växer staden

  Det är många som vill leva och bo i Uppsala. År 2050 förväntas vi bli 320 000 invånare. När vi växer måste vi tänka långsiktigt . Människor ska ha nära till barnomsorg, jobb, vård, grönområden och en meningsfull fritid. De senaste 20 åren har flera bostadsområden och byggnader växt fram med de målen i åtanke.

 • Översiktsplanering

  Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

 • Detaljplanering

  Detaljplaner anger rättigheter och skyldigheter kring mark- och vattenanvändning. De berättar till exempel vad som ska vara park och vad som ska vara gata i ett område, vilken mark som får bebyggas och hur höga husen får vara.

 • Bygglov

  Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Här hittar du information och hjälp för att ansöka om bygglov.

 • Uppsala växer

  Hitta information om stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala på bygg.uppsala.se. Här finns också information för dig som är byggaktör i Uppsala, till exempel aktuella markanvisningstävlingar.

 • Engagera dig

  I Uppsala kommun kan du göra din röst hörd på många sätt. Bland annat kan du ge synpunkter på projekt innan politikerna fattar besluten. På så sätt kan du vara med och utveckla och förbättra Uppsala kommun.

 • Arkitekturpolicy

  Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

 • Uppsalarummet

  I Uppsalarummet kan du se en stor stadsmodell över Uppsala, ta del av pågående byggprojekt och lära dig mer om hur vi tänker kring arkitektur, stadsplanering och hållbar utveckling.

 • Studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen

  Organisationer och företag kan boka studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen.

 • Mer av Uppsala – nyhetsbrev om samhällsutvecklingen

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev där du kan läsa mer om hur vi utvecklar bostadsområden, grönområden och infrastrukturen i Uppsala.

Kampanjer
 • Arkitekturpriset

  Sedan 2020 delar Uppsala kommun ut pris varje år för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Här kan du nominera din favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala planerar vi att bygga en spårväg som ska gå från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Spårvägen kommer bli drygt 17 kilometer lång och ha 22 hållplatser. Spårvägen ska bland annat att gå igenom stadsdelarna Gottsunda, Ultuna, Rosendal och Ulleråker. År 2029 planeras spårvägen vara färdigbyggd och redo att trafikeras.