Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Stadsplanering

Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

Vårt mål:

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Stadsplaneringen ska ge likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser och vi ska planera med minsta möjliga påverkan på miljö, klimat och människors hälsa.

 • Översiktsplanering

  Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

 • Detaljplanering

  Detaljplaner anger rättigheter och skyldigheter kring mark- och vattenanvändning. De berättar till exempel vad som ska vara park och vad som ska vara gata i ett område, vilken mark som får bebyggas och hur höga husen får vara.

 • Bygglov

  Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Här hittar du information och hjälp för att ansöka om bygglov.

 • Uppsala växer

  Hitta information om stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala på bygg.uppsala.se. Här finns också information för dig som är byggaktör i Uppsala, till exempel aktuella markanvisningstävlingar.

 • Engagera dig

  I Uppsala kommun kan du göra din röst hörd på många sätt. Bland annat kan du ge synpunkter på projekt innan politikerna fattar besluten. På så sätt kan du vara med och utveckla och förbättra Uppsala kommun.

 • Arkitekturpolicy

  Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring arkitektur- och gestaltningsfrågor och ska bidra till att skapa en levande, hållbar och vacker stad.

 • Uppsalarummet

  I Uppsalarummet kan du se en stor stadsmodell över Uppsala, ta del av pågående byggprojekt och lära dig mer om hur vi tänker kring arkitektur, stadsplanering och hållbar utveckling.

 • Studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen

  Organisationer och företag kan boka studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Kampanjer

 • Arkitekturpriset

  Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygden

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.