Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Ett grönare Uppsala

Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

Vårt mål:

Alla uppsalabor ska ha nära till parker och natur.

 • Sammanhängande gröna områden

  Våra olika parker och naturområden hänger samman i en grön struktur. På så vis samverkar de i en viktig kedja som gynnar människor, djur och växter.

 • Parker och lekplatser

  Alla uppsalabor ska ha nära till parker och lekplatser. Parkerna har olika storlek och innehåll, från den minsta småpark till allas vår stadspark.

 • Träd

  Träd är viktiga för att skapa en trivsam livsmiljö för oss människor. Dessutom har träden en viktig roll i ett allt varmare klimat och för den biologiska mångfalden.

 • Säsongsutsmyckning

  På gator och inne i centrum för vi in mer grönska med olika sorters säsongsutsmyckning. Det skapar trivsel och bidrar till ökad trygghet.

 • Biologisk mångfald

  Vi utformar och sköter om platser för att olika djur- och växtarter ska trivas. På så vis bidrar vi till den biologiska mångfalden.

 • Cinnoberbaggen i stadsutvecklingen

  Cinnoberbaggen är en hotad art som lever i Uppsala. Vi behöver skydda cinnoberbaggen och dess livsmiljöer för att värna den biologiska mångfalden, samtidigt som vi utvecklar staden.

Kampanjer
 • Uppsala kommuns blomsterprogram

  Uppsala kommuns blomsterprogram bjuder på vackra färgkombinationer och ljuvliga dofter under vår, sommar och höst. Du ser planteringarna runt om i innerstaden i parker, på gågator, på broar och vid torg.

 • Uppsalas sommargator

  Sommargatorna ger mer plats för människor och grönska i centrum. Vi börjar sätta ut planteringar, möbler och göra ändringar för trafik i slutet av maj. Sommargatorna sätts upp i början av juni och stannar en bit inpå hösten.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.