Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Sammanhängande gröna områden

Våra olika grönområden hänger samman i en grön struktur. Parker, naturmark, öppna landskap och vattendrag utgör en viktig kedja för människor, djur och växter.

Sammanhängande grönområden är bra för människors hälsa, djurlivet och antalet arter.

Exempel på grönområden:

 • parker
 • naturmark
 • öppna landskap
 • vattendrag.

Det kallas grönstruktur, alltså gröna områden som hänger ihop som en kedja. Olika sorters grönområden gynnar varandra och ger större biologisk mångfald.

Grönstruktur skapar fler bra effekter:

 • Bin kan flyga mellan platser och pollinera blommor.
 • Större djur förflyttar sig för att hitta mat och skydd.
 • Fröer sprids.
 • Vi kan vandra längre sträckor i naturen.

Uppsala har en översiktsplan som pekar på hur gröna områden och gröna stråk hänger samman i en stadsövergripande grönstruktur. Grönstrukturen är viktig del av en god boendemiljö.

Grönstrukturen ger bland annat:

 • grönska
 • lek 
 • naturupplevelser
 • träning 
 • rekreation.

Ett grönare Uppsala

Uppsala ska ha en länkad grönstruktur och rent vatten. En stadsnära grönstruktur är viktig för vår hälsa, vår möjlighet till naturaktiviteter och för att begränsa klimatpåverkan. För att nå målet samtidigt som staden växer så ska viktiga gröna områden bevaras och nya skapas.