Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Parker och lekplatser

I Uppsala kommun finns det över 200 parker att leka och vistas i. Parkerna tillför värde i vår vardag och berättar om vår historia.

I Uppsala kommuns parker finns möjlighet till

  • upplevelser
  • avkoppling
  • återhämtning
  • lek
  • motion
  • och andra aktiviteter.

Parkerna är olika. Från Stadsträdgården med blomsterprakt och evenemang till den lilla parken där man kan leka en stund eller slå sig ner på en parksoffa.

Parker bidrar till en stadsdels identitet, orienterbarhet och den gröna infrastrukturen. Parker är en del av vårt kulturarv med olika arkitektoniska uttryck.

Läs mer grön infrastruktur och grönstruktur.

Närhet till parker, lekplatser och grönytor är viktigt för att människor ska använda dem dagligen. Ett riktvärde för daglig användning är att parken ska finnas inom 300 meter från bostaden. Det är ungefär som en promenad på 7–8 minuter.

För att säkra en god tillgång till parker, lekplatser och grönområden med ett rikt och varierat innehåll har Uppsala kommun antagit riktlinjer för Uppsalas parker.

Uppsalas parker riktlinjer.

För att säkra en god tillgång till bra lekmiljöer har Uppsala kommun antagit riktlinjer för lekmiljöer på allmän plats i Uppsala kommun.

Riktlinjer för lekmiljöer på allmän plats i Uppsala.

Lekplatser, lekmiljöer och spontanidrott

Uppsalas parker och lekplatser

Här kan man läsa mer om ett urval av Uppsalas mer än 200 parker och 150 lekplatser