Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för lekmiljöer på allmän plats i Uppsala

Sammanfattning

Syftet med dessa dokument är att skapa en tydligare samsyn och långsiktighet vad gäller vilken kvalitet som ska eftersträvas i planering, projektering och förvaltning av kommunens lekmiljöer samt hur våra befintliga lekmiljöer ska utvecklas. En förutsättning för att kommunen ska kunna tillhandahålla lekmiljöer är att det finns tillgång på allmän platsmark och ett tillräckligt stort barnunderlag.

Styrdokumenten ska säkerställa att Uppsala kommuns lekmiljöer uppfyller barns behov av mångsidiga lek- och uppväxtmiljöer, samt att lekmiljöerna ska vara inkluderande, långsiktigt hållbara och integreras i omgivande miljö. De riktar sig till kommunens egen organisation och andra aktörer som medverkar i stadsutvecklingen i Uppsala kommun. De ska tillämpas för alla lekmiljöer på allmän platsmark samt vid kommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat.