Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Uppsalas parker – riktlinjer

Uppsalas parker – riktlinjer är en omarbetning av parkprogrammet från 2002. De ger gemensamma mål och riktlinjer samt vägledning vid stadsutveckling och ekonomiska prioriteringar. 

Dokument

Uppsalas parker - Riktlinjer

PDF, 6 MB | Lyssna

november 2013

Sammanfattning

Dokumentet är en omarbetning av parkprogrammet från 2002. Det antogs av kommunstyrelsen 6 november 2013.

Riktlinjerna och  parkplanerna riktar sig främst till kommunens egen organisation men även till andra aktörer som medverkar i stadsutvecklingen i Uppsala kommun. De ska ge gemensamma mål och riktlinjer för alla aktörer och ge vägledning vid stadsutveckling och ekonomiska prioriteringar. 

Parker för samhällsnytta

Målet är att parkerna ska bidra till samhällsnyttan genom att till exempel plantera träd och buskar på strategiska platser för att rena luften från stoft och partiklar

Parker för alla

Alla ska kunna njuta av parker. Det är till exempel viktigt att parker ligger med någon sida mot gata så att de går att hitta och känns offentliga. 

Parker nära

Alla ska ha nära till parker för aktivitet och rofylldhet. Man ska vara öppen för initiativ och idéer från uppsalaborna.

Vackra och grönskande parker

Uppsalas parker ska erbjuda skönhetsupplevelser. Gestalta parkerna utifrån kunskap om platsens karaktär, god design, människors användning, växtkomposition och långsiktig hållbarhet. 

Kulturhistoriska parker

Uppsala ska vara en kommun där olika tiders avtryck och ideal ska kunna avläsas i parkerna. 

Parker för biologisk mångfald

Uppsalas parker ska ha ett rikt växt och djurliv. Välja växter som gynnar pollinerare eller träd som kan vara värdefulla för bland annat insekter, svampar och fåglar.

Parker för begränsad klimatpåverkan

Parkerna ska dämpa klimatförändringarnas påverkan. Utnyttja träd och buskar som skugga för fasader och platser i staden och städa ytor så att inte skräp följer med dagvattnet och förorenar sjöar och vattendrag.