Här hittar du möteshandlingar för landsbygdsberedningen.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Landsbygdsberedningens uppdrag är att minska den upplevda klyftan mellan stad och landsbygder, men också lyfta fram de fördelar som finns med att bo på landet. Beredningen som funnits sedan 2019 ska både ta hand om faktiska problem och se till att arbetet med landsbygderna görs utifrån uppsatta mål.

Läs mer om vad vi gör

Förtroendevalda i Landsbygdsberedningen

Landsbygdsberedningen har 9 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda