Landsbygdsberedningen arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Beredningen ska också arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt ge upplysning om de fördelar som finns med att bo på landsbygden. De åtta ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande avgör vilka av kommunstyrelsens ärende som ska beredas i landsbygdsberedningen.

Styrdokument

  • Föreskrifter för landsbygdsberedningen

    Syftet med landsbygdsberedningen är att bidra till förverkligandet att Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Beredningen ska också arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt upplysning om de fördelar som finns med att bo på landet.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Landsbygdsberedningen

Landsbygdsberedningen har 8 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda