Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Ulrik Wärnsberg (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunstyrelsen
  led 2022-12-12 − 2023-11-20
 • Utbildningsnämndens grundskoleutskott
  led 2019-01-10 − 2022-12-31
 • Utbildningsnämnden
  1:e v ordf 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Utbildningsnämndens arbetsutskott
  v ordf 2019-01-10 − 2022-12-31
 • Styrgrupp för Närvård
  ers 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Leader upplandsbygd
  repr 2019-04-10 − 2022-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2022-11-01 − 2022-12-11
 • Krisledningsnämnden
  ers 2022-11-07 − 2022-12-11
 • Kommunstyrelsen
  led 2018-11-01 − 2022-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2018-10-15 − 2022-10-14
 • Landsbygdsberedningen
  led 2019-12-01 − 2022-09-30
 • Samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet i U-a län
  led 2015-01-01 − 2019-03-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrgrupp för Närvård
  repr 2015-12-09 − 2018-12-31
 • Folkrörelsearkivet
  repr 2015-03-11 − 2018-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ers 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  v ordf 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Arbetsmarkandsrådet
  repr 2011-03-09 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet i U-a län
  ers 2008-06-10 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Folkhälsorådet
  led 2011-01-01 − 2012-12-31
 • AB UTK-hallen
  repr 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2007-03-21 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2003-07-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 2002-05-27 − 2002-12-31