Här hittar du mötesdatum och möteshandlingar för kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vårt uppdrag är att som beredande organ till kommunstyrelsen leda, följa upp, samordna och utveckla kommunens gemensamma service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

Förtroendevalda i Utskott för kommungemensam service

Utskott för kommungemensam service har 4 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda