Vårt uppdrag är att som beredande organ till kommunstyrelsen leda, följa upp, samordna och utveckla verksamheten inom kommunens gemensamma service. I kommunens gemensamma service ingår bland annat måltidsservice, städservice, delar av transportservice och servicecenter som hanterar felanmälan, tillstånd och dispenser.

Förtroendevalda i Utskott för kommungemensam service

Utskott för kommungemensam service har 4 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda