Vårt uppdrag är att som beredande organ till kommunstyrelsen leda, följa upp, samordna och utveckla kommunens gemensamma service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

Förtroendevalda i Utskott för kommungemensam service

Utskott för kommungemensam service har 4 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda