Arbetsmarknadsnämnden sammanträder 09.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta arbetsmarknadsnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för att fler uppsalabor ska ha en egen försörjning. Arbetsmarknadsnämnden är både socialnämnd, utbildningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. Vi ansvarar för ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända, kommunens arbetsmarknadsinsatser samt vuxenutbildning. Vi ansvarar också för budget-, skuld-, samt konsumentrådgivning.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer arbetsmarknadsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun, arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun, arbetsmarknadsnämnden, UPK 2200, Box 1023, 751 40 Uppsala