Aktuellt inom Arbetsmarknadsförvaltningen

Innovativt och effektivt
Innovativt och effektivt

Uppsala var tvåa i Sverige med e-ansökan för försörjningsstöd. 2019 tar en robot över arbetet med att handlägga ansökningar.

Företagsgruppen
Företagsgruppen matchar rätt

Företagsgruppen kopplar ihop arbetsgivare och jobbsökande. Modellen är framgångsrik och resulterar i anställningar där båda parter är vinnare.

Idéslussen
Idéer blir verklighet

Idéslussen uppmuntrar förvaltningens medarbetare att tänka nytt och utveckla idéer. På ett år har 62 idéer skickats in och flera har blivit verklighet.

Snabbare till arbete
Snabbare till arbete

Nansalmaa Baksukh har gått SFA-medicin, en utbildning för utrikesfödda personer med akademisk examen från hemlandet. Nu har hon siktet inställt på att bli barnläkare.

Erik sommarjobbar på återvinningen
Sommarjobb

Möt Erik Jonsgården, en av de niondeklassare som 2020 fick sommarjobb genom kommunen. Erik sommarjobbade på Librobäcks återvinningscentral.

Zaloukh Shikh Bakbar
Med siktet inställt på jobb

På jobbspår städ får Zaloukh både praktisk och teoretisk kunskap som gör henne redo för jobb i städbranschen.

Vi stödjer arbetsmarknadsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, introduktion av nyanlända och konsumentfrågor. Vi arbetar nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Vägledande för vårt arbete är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument
Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

Öppettider reception Stationsgatan 12
Måndag–fredag 7.45–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Synpunkter och klagomål

Lämna dina synpunkter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala