Vi stödjer arbetsmarknadsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi ansvarar för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, konsumentfrågor, ekonomiskt bistånd och mottagande av nyanlända. Vi arbetar för att fler uppsalabor ska kunna försörja sig långsiktigt genom jobb och utbildning och därmed kunna höja sin livskvalitet och ha goda framtidsutsikter.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Synpunkter och klagomål
Lämna dina synpunkter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala