Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL  kallas för bistånd. Målsättningen med biståndet är att det ska göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv. Lagen ger möjlighet att utforma stödet på ett sätt som passar just dig eller din familj.

Det finns flera former av stöd som du kan ansöka om:

  • Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Det är ett tillfälligt ekonomiskt stöd för dig som saknar pengar. För att få ekonomiskt bistånd behöver du söka alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag. Du söker ekonomiskt bistånd för varje månad du behöver pengar. Läs mer om ekonomiskt bistånd.
  • Andra former av stöd. De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är hemtjänst, boendestöd, ledsagning, kontaktperson, avlösare för barn och unga, korttidsboende och bostad med särskild service.

Vem kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Läs mer om hur du ansöker om stöd vid funktionsnedsättning.

Läs mer om hur du ansöker om äldreomsorg.

Samordnad individuell plan (SIP)

När du behöver stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvård är det viktigt att hjälpen är samordnad, annars fungerar hjälpen ofta dåligt. Till exempel kan hjälpinsatser ges i fel ordning om verksamheterna inte pratar med varandra. 

Sedan 2010 har du laglig rätt att få en samordnad individuell plan, enligt SoL 2 kap.7§ (riksdagen.se)  och HSL 3f§ (riksdagen.se) . Lagen gäller alla åldrar och alla typer av behov. 

Syftet med planen är att du ska få ett samordnat stöd och den vård du behöver.

I planen ska framgå

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller regionen (tidigare landstinget) ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp.

Hur du får en SIP

Det är personalen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som ska ta initiativ till att upprätta en SIP om stödet behöver samordnas. Du kan också själv önska att en SIP tas fram, prata med din kontakt inom kommunen eller regionen.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80
Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00–11.30. Tisdag 13–15.30.
E-post: omsorg@uppsala.se
Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
Vi tar endast emot bokade besök.

Du som skickar post till oss: kom ihåg att märka ditt kuvert med Biståndshandläggning funktionsnedsättning eller Biståndshandläggning äldreomsorg.