Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  I denna guide hittar du samlad information om stöd och bistånd till personer med funktionsnedsättning och om kommunens verksamheter inom socialpsykiatri.

 2. Sök stöd och kontakta kommunens biståndshandläggare

  Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Du måste själv ansöka om det stöd du behöver.

  Du kan söka 

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare
  • genom din vårdnadshavare, om du är under 18 år.

  Fyll i och skriv ut blankett för att begära stöd, LSS. (PDF, 143 KB)

  Fyll i och skriv ut blankett för ansökan enligt socialtjänstlagen. (PDF, 126 KB)

  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till stöd. Först gör handläggaren en utredning och samlar in uppgifter från dig. Handläggaren kan också behöva information från till exempel sjukvården och närstående. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att hämta in informationen. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda. 

  Om du får ett nej på din ansökan ska handläggaren förklara både skriftligt och muntligt varför du inte får den hjälp du har sökt.

  Fullmakt för ombud

  Du kan ta hjälp av någon person du litar på i dina kontakter med kommunen. Det kan till exempel vara en anhörig eller en vän. Som ombud har personen fullmakt att representera dig. Du har alltid rätt att ha ett ombud.

  Fyll i och skriv ut blanketten Fullmakt för ombud i ärenden hos omsorgsförvaltningen (PDF, 84 KB)

  Överklaga ett beslut

  Om du vill överklaga ett beslut kan din biståndshandläggare hjälpa dig med det. Förvaltningsrätten prövar då kommunens beslut.

  Vill du sedan gå vidare kan du överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Högsta instans är Högsta förvaltningsdomstolen. Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor, räknat från den dag du fick beslutet. 

 3. Förskola, skola och utbildning

  Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i verksamheten i skolan finns möjligheter till extra stöd eller särskola, beroende på vilken hjälp du behöver. Det gäller såväl barn och unga som vuxna som vill studera vidare.

  Stöd i studier

  Stöd i studier är ett projekt som vänder sig till dig som är 18–35 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Genom projektet kan du få stöd att studera och ta dig igenom en utbildning. Stöd i studier bygger på metoden Supported Education.

  Stöd i studier på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

 4. Arbete och sysselsättning

  Om du har svårt att klara ett vanligt arbete på grund av din funktionsnedsättning, kan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans hjälpa dig att hitta en sysselsättning anpassad efter dina förutsättningar.

  Du kan till exempel få hjälp med färdtjänst, arbetshjälpmedel och coaching.

  Hjälp att få vid funktionsnedsättning.

 5. Boende

  Om din funktionsnedsättning gör det svårt för dig att bo i din egen bostad, kan du få hjälp på olika sätt. Vi kan till exempel anpassa ditt hem efter dina behov, eller så kan du få flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

 6. Hälsa, sjukvård och rehabilitering

  Om du behöver hälso- och sjukvård, tandvårdsstöd, hemsjukvård eller rehabilitering, kan kommunen eller regionen hjälpa dig. Vem du ska vända dig till beror på dina behov och din situation. 

  Hjälp inom vård vid funktionsnedsättning.

 7. Kultur och fritid

  Alla har rätt till en meningsfull fritid. En funktionsnedsättning kan betyda att du behöver hjälp för att hitta och delta i aktiviteter som passar dig.

  Det finns träffpunkter och fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning.

  Fritid för alla är en webbplats där föreningslivet publicerar kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Finns också som facebookgrupp.

 8. Resor

  Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp eller stöd för att kunna resa finns det olika sorters hjälp du kan få: 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Du som på grund av rörelsehinder har svårt gå kan söka parkeringstillstånd.
  • Färdtjänst – Du som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst.
  • Riksfärdtjänst – Du som har ett betydande funktionshinder som varit bestående under minst tolv månader kan ansöka om riksfärdtjänst för resor mellan kommuner i Sverige.  Kraven på riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. 
  • Bilstöd – Du som har ett funktionshinder kan ansöka om bilstöd för att köpa eller anpassa en bil efter dina förutsättningar. I vissa fall kan du också få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om bilstöd. 
   Bilstöd på Försäkringskassans webbplats
 9. Stöd i vardagen

  Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

  Stöd i vardagen

 10. Lagar

  LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du ska ha möjlighet att leva som andra.

  Stöd och service enligt SOL, socialtjänstlagen
  Vissa delar av socialtjänstlagen handlar om funktionshinder. Kommunen ska ge personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och betydande svårigheter stöd så att de får möjlighet att leva som andra.

 11. Synpunkter och klagomål

  Om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna andra synpunkter vill vi att du kontaktar oss. 

  Kontaktvägar för att lämna synpunkter och klagomål.

 12. Kontakt

  Kontakta biståndshandläggare om du har frågor som gäller din ansökan.

  Kontakta omsorgsförvaltningen om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna synpunkter. Ta kontakt via webbformulär , telefon, e-post eller vanlig post. 

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Du som skickar post till oss: kom ihåg att märka ditt kuvert med Biståndshandläggning funktionsnedsättning eller Biståndshandläggning äldreomsorg.

  Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

  Öppettider reception Stadshuset, Stadshusgatan 2 
  (ledning och avdelningen för systemledning)
  Måndag–torsdag 7.45–16.00. 
  Fredag 7.45–15.00.
  Dag före helgdag 7.45–12.00.


  Öppettider reception Stadshuset, Stadshusgatan 2 
  (biståndshandläggare)
  Måndag–torsdag 8.00–16.30. 
  Fredag 8.00–16.00 

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om funktionsnedsättning

 • Demokratiambassadörerna uppmuntrar fler att rösta

  Nu finns ett tiotal av kommunens demokratiambassadörer på plats runt om i Uppsala för att uppmuntra fler att rösta. Valdeltagandet är generellt högt i Sverige och i Uppsala kommun men det är stora skillnader mellan olika samhällsgrupper och geografiska områden.

 • Uppsala tävlar om vinsten i Funkisfestivalen

  29 augusti är det dags för finalen av Funkisfestivalen på Stockholm Waterfront. Sira Rehn från Uppsala är en av de 12 finalisterna.

 • De har gjort skillnad för människor - idag delades omsorgspriset 2022 ut

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag tog Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman emot årets omsorgspris. Genom sitt arbete inom arbetsmarknad, socialförvaltning samt vård och omsorg har de gjort positiv skillnad för människor.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Vi satsar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation.

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.