Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen och regionen genom hjälpmedel och rehabilitering, tandvårdsstöd och hemsjukvård.

 2. Hjälpmedel och rehabilitering

  Du som är över 21 år, har en funktionsnedsättning och är i behov av hjälpmedel för att klara din vardag kan få det förskrivet av kommunen. Det betyder att du får låna hjälpmedel så länge du har behov av det.

  Så går det till

  Träff med förskrivare

  För att du ska få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare. Inom Uppsala kommun är det antingen en arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller en sjuksköterska. När ni har träffats kan hen förskriva hjälpmedel om behovet finns.

  Utan kostnad i ordinarie bostad

  Du som har fått ett hjälpmedel förskrivet får låna det utan kostnad via den utförare du har kontaktat. Grundregel är att du får tillgång till hjälpmedel för att klara ditt dagliga liv i din ordinarie bostad.

  Återlämnas rengjorda

  När du inte har behov av ett hjälpmedel längre ska du lämna tillbaka det väl rengjort.

  Olika slags hjälpmedel

  Kommunens hjälpmedel ska göra det lättare för dig att klä dig, sköta din hygien, förflytta dig, äta och på annat sätt klara vardagen.

  Exempel på hjälpmedel:

  • rollator
  • rullstol
  • bad- och duschstol
  • förhöjning och/eller armstöd till toalettstolar
  • griptång
  • hjälpmedel för minne, tid och planering.

  Läs mer om lån av hjälpmedel på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Hjälpmedel för syn-, hörsel-, tal- eller kommunikation

  Om du behöver syn-, hörsel-, tal- eller kommunikationshjälpmedel ska du vända dig till Region Uppsala. Regionen ansvarar också för hjälpmedel för barn och ungdomar under 21 år. På 1177.se kan du läsa om

  Region Uppsala ansvarar också för hjälpmedel vid ortopediska funktionsnedsättningar och handortoser.

 3. Tandvårdsstöd

  Om du är berättigad till insatser enligt LSS eller har en omfattande psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd för tandvård. Du får då ett intyg som gör att kostnaderna för tandvården blir lägre och du har möjlighet att utan kostnad få hembesök av en tandhygienist en gång om året.

  Kommunens biståndshandläggare gör bedömningen om du har rätt till tandvårdsstöd. Stödet får du sedan av regionen.

  Kontakta din biståndshandläggare för en bedömning 

  Läs om tandvårdsstöd på 1177 Vårdguiden

 4. Hemsjukvård

  Om du behöver sjukvård i hemmet i mer än 14 dagar och har fyllt 17 år kan du få rätt till hemsjukvård. Har du behov av mer avancerad medicinsk vård kan du efter en särskild vårdplanering få hjälp av Region Uppsalas sjukvårdsteam.

  Läs mer om hemsjukvård.

 5. Kontakt

  Hjälpmedel eller rehabilitering

  Behöver du hjälpmedel eller rehabilitering, kontakta en förskrivare på:
  Telefon: 018-7279955
  Telefontid vardagar: 12.30–15.00
  E-post: rehabilitering@uppsala.se

  Tandvårdsstöd

  Behöver du tandvårdsstöd, prata med din tandläkare eller med din biståndshandläggare för en bedömning.

  Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare.

  Hemsjukvård

  Behöver du hemsjukvård, prata med din läkare, hemtjänstutförare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

  Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset
  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Kommunens biståndshandläggare
  Du når kommunens biståndshandläggare för funktionsnedsättning och äldreomsorg via telefon eller e-post.
  Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om funktionsnedsättning

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

Så arbetar vi med funktionsnedsättning

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.