Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som är sjuk eller behöver rehabilitering ska i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral. Om du behöver sjukvårdsinsatser i mer än 14 dagar, har fyllt 17 år och inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Det gäller både om du bor hemma eller på ett vårdboende.

  För att få hemsjukvård gör vårdcentralen först en bedömning av dina behov och sedan en samordnad vårdplanering tillsammans med den kommunala hemsjukvården.

 2. Vad du kan få hjälp med

  I den kommunala hemsjukvården kan du få hjälp av legitimerad sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut eller arbetsterapeut i hemmet. De kan också hjälpa dig om du behöver hjälpmedel som underlättar ditt dagliga liv. Du har även rätt till en fast vårdkontakt som hjälper dig att samordna dina insatser i hemsjukvården.

  I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare. Region Uppsala (landstinget) ansvarar för läkarinsatser.

  Hjälp kvällar och nätter

  Du kan få hemsjukvård dygnet runt om du har behov av det. Det ska framgå i den samordnade vårdplanen.

  Kvällar och nätter når du hemsjukvården via din hemvårdsutförare eller via Trygghetsjouren.

  Trygghetsjouren

  Trygghetsjouren bevakar alla trygghetslarm dygnet runt och skickar personal om du larmar eller ringer.

  Läs om trygghetsjouren på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

  Trygghetsjouren telefon: 018-727 51 70

  Hjälpmedel och rehabilitering 

  Om du har en funktionsnedsättning eller är 65 år eller äldre och är i behov av hjälpmedel för att klara din vardag kan du få det förskrivet av kommunen.

  Läs mer om hjälpmedel för dig som är 65 år och äldre 

  Läs mer om hjälpmedel för dig med en funktionsnedsättning. 

   

 3. Vem som kan få hemsjukvård

  Du kan få hemsjukvård i kommunen om du

  • har fyllt 17 år
  • är i behov av vård i mer än 14 dagar
  • inte kan ta dig till sjukvården på egen hand eller med assistans.

  Prata med din läkare, hemtjänstutförare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du behöver hemsjukvård.

 4. Hur du får hemsjukvård

  Om du är under 65 år

  Det är vård- och omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsavdelning som utför hälso- och sjukvården för dig som är under 65 år.

  För behov av sjuksköterska:
  Telefon: 018-727 84 90
  E-post: sjukskoterska@uppsala.se

  För behov av arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut:
  Telefon: 018-727 99 55
  Telefontid vardagar: 12.30–15.00
  E-post: rehabilitering@uppsala.se

  Om du är 65 år eller äldre

  Om du har beslut om hemsjukvård och är 65 år eller äldre väljer du själv vilken utförare som ska utföra den.

  Om du inte kan eller vill välja utförare finns det ett så kallat "ickevals-alternativ".
  Om du är i omedelbart behov av hjälp kan du få en tillfällig utförare fram till att du har gjort ditt val. Det gäller till dess att ditt eget val hinner träda i kraft.

  Kontakta Seniorguide Uppsala för mer information om att välja utförare:
  Telefon: 018-727 65 00
  E-post: seniorguide@uppsala.se

 5. Godkända utförare

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda, social aktivitet som samvaro eller promenad. När den enskilde är beviljad matleverans ska utföraren leverera kyld mat till hemmet av matleverantör.

  Personlig omvårdnad: Delegerad hälso- och sjukvård (inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm). Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. När den enskilde är beviljad hjälp att värma, servera eller laga mat ska utföraren kontinuerligt vara observant på den enskildes mående och hälsotillstånd.

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: 10
  Omräknat till heltid: 5
  Personalens utbildning: Undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast
  Specialkompetens/inriktning: Kompetens inom demensvård med Silviasystrar, diakoni/själavård
  Språkkompetens: Bred språkkompetens

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Samariterhemmet har en hundraårig tradition av omvårdnad på kristen grund. Vårt mål är att ge god service och omvårdnad utifrån den enskildes behov. Ett gott bemötande från vår personal är en grundpelare. Trygghet, integritet, och respekt för den enskilde är avgörande för en god samverkan mellan vår personal och de vi ska betjäna. Det innebär bland annat att vår personal har sekretess/tystnadsplikt. Vår hemvård har en diakonal profil som innebär att vi är öppna för samtal om livsfrågor, inte minst de frågor som åldrandet väcker. Samariterhemmet har en anställd diakon som ansvarar för våra diakonala uppgifter och samtal.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande)

  Vi arbetar utifrån vår egen värdegrund samt äldrenämnden i Uppsala kommuns värdegrund.
  Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen (SoL) samt övriga gällande lagar. Verksamheten bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Uppsala kommuns mål, policys och riktlinjer för äldreomsorg samt de instruktioner och rutiner som gäller vid utförande av hälso- och sjukvård.

  Kvalitetsarbete

  Vi gör alltid ett hembesök hos alla nya kunder. Det görs i möjligaste mån av den som är kvalitetsansvarig. Utifrån biståndsbesluten planeras insatserna tillsammans. Det är viktigt att kunden är delaktig och har inflytande över den omsorg som planeras.

  Alla synpunkter är en stor hjälp för oss att förbättra vårt arbete. Vi anser att varje människa
  är unik och att vi upplever saker på olika sätt. Det är därför viktigt att fånga upp allas synpunkter.

  Synpunkter och klagomål

  Synpunkter och klagomål tas emot av verksamhetschefen och/eller din kontaktperson. Vi går även igenom hur avvikelser och klagomål hanteras.

  Tilläggstjänster

  (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för)

  Veckostädning, storstädning, fönsterputs med mera.

  Kontakt

  Kontaktperson och verksamhetsansvarig: Marie Simas Nordberg
  Telefon: 018-56 40 59073-027 57 87
  E-post: marie.simas@samariterhemmet.se
  Postadress: Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala
  Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 70
  Webbplats:  samariterhemmet.se

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, social aktivitet som samvaro eller promenad, hemkörning av matlåda. När den enskilde är beviljad matleverans ska utföraren leverera kyld mat till hemmet av matleverantör.

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: 2
  Omräknat till heltid: 1,5
  Totalt i hela organisationen: 55
  Personalens utbildning: Sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde
  Specialkompetens/inriktning: Serviceinsatser och social samvaro inom alla samhällsgrupper. Förespråkar det sociala livet för att bryta isolering och ensamhet.
  Språkkompetens: Förutom svenska talar våra medarbetare engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, dari, kurdiska, kroatiska, turkiska. Om det finns behov av andra språkgrupper ordnar vi det.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Vi har speciellt inriktat oss på att du som kund inte ska behöva möta flertal olika personer som utför dina insatser. Du som kund ska alltid känna dig trygg och känna tillit till den person som utför en insats hos dig. Våra medarbetare har stor respekt för att vi arbetar i ditt hem. Du bestämmer när och hur arbetet ska utföras medan vi ansvarar för kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande)

  Viktiga punkter är: trygghet, respekt, inflytande, oberoende, tillgänglighet och bemötande

  Vi har alltid introduktion av nyanställda och då ingår även att vi går igenom Uppsala kommuns äldrenämnds värdegrund och värdighetsgarantier.

  Hos oss får du alltid en kontaktperson som ansvarar för din hjälp i hemmet och som du alltid kan vända dig till. Du kommer ha ett fåtal personer som utför insatserna i ditt hem eller inom social samvaro. Vid vårt första besök hos dig går vi igenom ditt biståndsbeslut. Utifrån det skriver vi tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha dina insatser utförda. Det är du som kund som avgör hur insatserna ska utföras. Vi finns för dig.

  Kvalitetsarbete

  Din genomförandeplan utvärderas och följs alltid upp kontinuerligt. Synpunkter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas. För oss är det viktigt att du känner dig nöjd och tillfreds med den hjälp du får. Därför är det viktig att ha en dialog kring insatserna så att vi kan möta upp dina önskemål och tankar. Utvärderingar av insatserna görs regelbundet.

  Synpunkter och klagomål

  Du kan alltid lämna dina synpunkter eller klagomål till din kontaktperson eller till din verksamhetschef.

  Khadra Ismail, 070-734 23 31info@faham.se

  Tilläggstjänster

  (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för)

  Hushållsnära tjänster: fixartjänster i hemmet som exempelvis städ, fönsterputs och övrigt du kan behöva hjälp med.

  Kontakt

  Kontaktperson och verksamhetsansvarig: 
  Nimo Mohamed Mohamud, 073-628 54 45
  Telefon: 026-420 15 00 (växel)
  E-post: info@faham.se
  Postadress: Norra Fiskargatan 11, 803 10 Gävle
  Besöksadress: Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala
  Webbplats:  faham.se

   

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda samt social aktivitet som samvaro eller promenad.

  Personlig omvårdnad: (inklusive hemsjukvård dagtid och hjälp vid larm)
  Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien.

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: 230
  Omräknat till heltid: 180
  Personalens utbildning: Undersköterska, vårdbiträde, distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
  Specialkompetens/inriktning: Silviasystrar, instruktör i psykisk hälsa, värdegrundsledare, sjuksköterska med speciell utbildningen i palliativ vård, första hjälpare i psykisk hälsa, diabetesvård, dietist
  Språkkompetens: Bred språkkompetens

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Forenede Care är ett familjeföretag som värdesätter kvalité och kompetens.

  Forenede Cares hemvård består av fem enheter. På varje enhet finns ett team bestående av distriktssköterska/sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterska, vårdbiträde samt enhets- och verksamhetschef. Varje team arbetar kundnära, vi finns där kunden finns, både inne i centrum och ute på landsbygden och varje team har kunden i fokus.

  Inom verksamheterna finns dessutom extra engagemang kring demensvård, psykisk hälsa, palliativ vård, näringslära och individanpassad kost, arbete utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt samt omvårdnadsomfattad och hälsobefrämjande vård.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande)

  För att uppnå äldrenämndens värdegrund arbetar Forenede Care med att skapa trygghet och kontinuitet och för att du ska känna inflytande över din vård. Vi använder oss av fast omsorgskontakt och det är en person i arbetsgruppen som du ska kunna känna ett extra förtroende för och som kan skapa det lilla extra för just dig.

  Tillsammans med fast omsorgskontakt upprättas en genomförandeplan där du kan beskriva hur du önskar få din hjälp utförd utifrån ditt biståndsbeslut.
  För att du ska känna oberoende arbetar vi personcentrerat och ger det stöd och den hjälp som du behöver för att så långt som möjligt ska kunna bibehålla dina förmågor och vara delaktig i din vardag. Vi är uppmärksamma, lyhörda och utgår från dig och dina behov.

  Kvalitetsarbete

  Forenede Care är familjeföretaget som sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Vi skapar förutsättningar för att din delaktighet och ditt inflytande ska vara hörnstenen i vårt arbete.

  Vi arbetar systematiskt med kvalitet och jobbar kring rutiner och riktlinjer för att skapa grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är delaktiga. Vi lägger stor vikt kring både arbetet med kundnöjdhet enligt Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker äldre om äldre” och en trivsam arbetsplats för företagets anställda. Detta blir utgångspunkten för vårt kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.

  Forenede Care arbetar också för en hållbar miljö.

  Synpunkter och klagomål

  Dina synpunkter är värdefulla för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Du som kund eller närstående är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor, synpunkter och klagomål. Du kan lämna synpunkter via din fasta omsorgskontakt eller direkt till chefen på din enhet.

  Kontakt

  Kontaktperson och verksamhetsansvarig: 
  Madelene Björck, 073-973 57 18
  Telefon: 018-478 82 42
  E-post: info@forenadecare.com
  Postadress: Södra Långåsvägen 2, Björklinge
  Besöksadress: Södra Långåsvägen 2, Björklinge
  Webbplats:  forenadecare.com

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, social aktivitet som samvaro eller promenad, hemkörning av matlåda. När den enskilde är beviljad hjälp att värma, servera eller tillaga måltider ska utföraren kontinuerligt vara observant på den enskildes mående och hälsotillstånd.

  Personlig omvårdnad: Hjälp med på- och avklädning, förflyttningar, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. 

  Hemsjukvård: Delegerad hälso- och sjukvård, inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm.

  Personal och kompetens

  Antal anställda: 80 inklusive timvikarier.
  Kompetens: Distriktssköterska, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och vårdbiträden som utför service.
  Specialkompetens: Diabetesvård, palliativ vård, instruktör psykisk ohälsa.
  Språk: Engelska, persiska, arabiska, kurdiska och finska.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Svensk Kvalitetsvård är Uppsalas lilla familjeägda företaget som drivs av tre goa kolleger som brinner för samma sak, äldrevården. Vill du ha nära kontakt till alla oavsett yrkestitel samtidigt som du känner att vård sker på dina villkor utifrån biståndsbeslut har du hittat det lilla företaget med det stora hjärtat. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården och göra skillnad på riktigt.

  Vill du vara en del av det genuina engagemanget, erfarenheten och kompetensen som vårt team har, är du varmt välkommen till oss. Vårt hemvårdsteam består av: undersköterskor/vårdbiträden, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, driftledare, enhetschefer, verksamhetschef. Vår styrka är att vi utgår ifrån samma enhet vilket är en bra förutsättning för att ge dig den bästa vården byggd på nära samarbete.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  Varje människa är unik och har olika behov. Målet är att ge dig den bästa vård och omsorg utifrån din förmåga, vilja och behov. Därför kännetecknas vårt arbetssätt av helhetssyn, hög personalkontinuitet, tillgänglighet och bra bemötande.

  Äldrenämndens värdegrund präglar vårt arbete på följande sätt:

  • Vi har dig i fokus och du kan påverka hur och när insatserna ska utföras.
  • Vi strävar efter hög personalkontinuiteten.
  • Vi erbjuder dig fast vårdkontakt.
  • Vi har både hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt som innebär att dina funktioner och resurser tas tillvara utifrån din förmåga och önskemål.

  Kvalitetsarbete

  Vårt kvalitetsarbete börjar med vårt första möte där du har möjlighet att framföra dina behov och önskemål. Vi går igenom alla dina insatser och du kan påverka hur och när de ska utföras. Det vi kommer överens om skriver vi ner i en genomförandeplan. Vi följer upp arbetet kontinuerligt så att målet och dina förväntningar uppfylls. Vi arbetar utifrån Uppsala kommuns värdegrund med fokus på allas lika värde. Det innebär att alla ska bemötas med respekt och värme oavsett religion eller etnisk bakgrund.

  Synpunkter och klagomål

  Dina synpunkter och klagomål välkomnas och tas tillvara i kvalitetsarbetet. Kontakta verksamhetschefen på telefon 018-410 40 30 eller din kontaktman.

  Kontakt

  Kontaktperson och verksamhetsansvarig: 
  Danijela Cvetkovic
  Telefon: 018-410 40 30 (08.00-17.00)
  E-post: danijela@svenskkvalitetsvard.se
  Postadress: Möllersvärdsgatan 12, 754 50 Uppsala
  Besöksadress: Möllersvärdsgatan 12, 754 50 Uppsala
  Webbplats:  svenskkvalitetsvard.se

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, social aktivitet som samvaro eller promenad, hemkörning av matlåda. När den enskilde är beviljad matleverans ska utföraren leverera kyld mat till hemmet av matleverantör.

  Personlig omvårdnad: Delegerad (inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm)
  Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. När den enskilde är beviljad hjälp att värma, servera eller laga mat ska utföraren kontinuerligt vara observant på den enskildes mående och hälsotillstånd.

  Personal och kompetens

  Antal anställda: 1 080
  Omräknat till heltid: 502
  Personalens utbildning: Hos oss möter du främst undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet. På alla våra enheter finns distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnaster, några med vidareutbildning inom sina yrkesområden. När vi nyanställer är kravet minst undersköterska.
  Specialkompetens/inriktning: Ett antal av våra undersköterskor har specialkompetens inom demensvård, några är Silvia-systrar. Vi har även tillgång till äldrepedagog och dietist. Ibland behövs kunskap inom socialpsykiatri eller beroendefrågor, där vi samarbetar med kollegor inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. 
  Språkkompetens: Genom vår bredd har vi medarbetare med olika kulturell och språklig bakgrund, som en valmöjlighet och trygghet för dem vi hjälper.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Uppsala kommun Hemvård arbetar med allt från förebyggande insatser till avancerad vård och omsorg i hemmet. Vi utför hemtjänst och hemsjukvård dygnet runt, årets alla dagar.

  För att kunna erbjuda dig en bra insats arbetar vi i team. I teamet ingår kontaktman, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Teamet arbetar med målet att du ska kunna klara så mycket som möjligt på egen hand, så länge som möjligt.

  Mycket av arbetet är förebyggande, exempelvis att ge tips och träning för att förebygga fall. Vi arbetar utifrån ett genuint intresse för människor och ditt välmående.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande)

  Äldrenämndens värdegrund följer den nationella värdegrunden som sedan januari 2011 ingår i Socialtjänstlagen. Den tydliggör de etiska värden och normer som ska ligga till grund för arbetet inom äldreomsorgen. Syftet är att du som äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det handlar bland annat om rätten till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och anpassning av vården till dig som individ.

  När du anlitar oss skriver vi en genomförandeplan och en arbetsplan tillsammans med dig. Där beskriver vi när och hur du vill att våra uppgifter ska utföras. Arbetsplanen är mer detaljerad och du förvarar den hemma hos dig. Flexibilitet är viktigt och båda planerna skrivs om när du själv vill förändra något eller när det behövs utifrån dina behov. Du får också en kontaktman, en person i arbetsteamet som har ett helhetsansvar för vårt arbete hos dig och som tar tillvara dina synpunkter. Kontaktmannen är den person du känner lite mer och som kan hjälpa dig med det lilla extra.

  Med jämna mellanrum gör vi även kundundersökningar för att ta tillvara synpunkter och behålla våra höga nöjdkund-värden.

  Kvalitetsarbete

  Vi var först i Sverige med att kvalitetscertifiera hela vår äldreomsorg enligt ISO 9001. Det skedde redan år 2007. Det innebär att vi har rutiner och riktlinjer som ger förutsättningar för en god och säker vård och omsorg, och att vi regelbundet granskas genom interna och externa revisioner. Vi arbetar ständigt med kvalitets- och utvecklingsfrågor för att du ska kunna känna dig trygg och för att vi ska kunna erbjuda god vård med en stabil ekonomi som grund.

  Synpunkter och klagomål

  Du är välkommen att vända dig till din kontaktman eller verksamhetschefen på den enhet som ger dig stöd.

  Du kan också använda den blankett för synpunkter som vi lämnat till dig när vi börjat ett uppdrag hos dig. Den är förfrankerad, du behöver inget porto.

  Du kan även kontakta oss via telefon 018-727 65 00, eller skicka e-post till oss på seniorguide@uppsala.se.

  Kontakt

  Kontaktperson: Seniorguide, 018-727 65 00seniorguide@uppsala.se
  Verksamhetsansvarig: Paulina Karlsson, 018-727 43 39
  Telefon: 018-727 65 00 (9.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00)
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Webbplats: uppsala.se/senior, vardochomsorg.uppsala.se

  Utförarkatalogen: Val inom hemtjänst och hemsjukvård, godkända utförare i Uppsala kommun (PDF, 236 KB)

  Om hävningen av avtalet med Attendo hemvård

 6. Vad hemsjukvård kostar

  För besök av kommunal sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast eller fysioterapeut samt för delegerad insats i hemmet, t.ex. hjälp med ordinerade stödstrumpor eller medicin tas en avgift ut. Har du enbart kommunal hemsjukvård är avgiften 450 kronor per kalendermånad oavsett antal besök. För dig som är över 85 år eller äldre är kommunal hemsjukvård avgiftsfritt.

  Avgiften ingår även i maxtaxan för hemtjänst.

  Anmäl din inkomst

  För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste du lämna in en inkomstanmälan med uppgifter om dina inkomster och kostnader.

  Lämna inkomstanmälan

  Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till kommunen genom att göra en ny inkomstanmälan.

 7. Patientjournal

  Personalen inom hemsjukvården måste dokumentera sina insatser i din patientjournal. De kan även behöva ta del av vissa uppgifter från den utförare du valt eller IT-portalen Nationell Patientöversikt (NPÖ) där Region Uppsala registrerar sina journaler.

  Du måste lämna ditt samtycke för att detta ska bli möjligt.

  Sammanhållen journal i Uppsala kommun

  Uppsala kommun har avtal med flera utförare inom vård- och omsorgsområdet. Den utförare som utför hemsjukvården hos dig eller vid korttidsplats kan behöva uppgifter från din patientjournal när du växlar mellan eller byter utförare. 

  Du kommer då att tillfrågas om samtycke för att utföraren ska kunna ta del av informationen.

  Journaluppgifter i Nationell Patientöversikt (NPÖ)

  I NPÖ syns de uppgifter i din patientjournal som Region Uppsala beslutat att göra tillgängliga för andra vårdgivare i Uppsala län. Den utförare du valt i kommunen som utför hemsjukvården hos dig kan behöva uppgifter från din patientjournal hos Region Uppsala för att ge dig rätt vård.

  Du kommer då att tillfrågas om samtycke för detta.

  Möjlighet att spärra uppgifter

  Patientdatalagen ger dig möjlighet att spärra din journal för åtkomst från annan vårdgivare. Endast du själv kan låta spärra eller häva spärren i din patientjournal. Din begäran registreras och en markering i din patientjournal visar sedan tydligt att det finns spärrade uppgifter.

  Om du behöver vård och har spärrat din journal ansvarar du själv för att ge vårdpersonalen information så att du kan få god och säker vård.

  Akuta händelser

  Uppstår en nödsituation i ditt hälsotillstånd som gör att vårdpersonal behöver omedelbar tillgång till din elektroniska patientjournal kan spärren hävas tillfälligt utan ditt samtycke, så kallad nödöppning.

  Mer information

  Mer information kan du få av den utförare som utför din hemsjukvård.

 8. Om du inte är nöjd

  Om du inte är nöjd med din vård kan du lämna synpunkter och klagomål till verksamhetsansvarig hos din utförare eller till ansvarig förvaltning.

  Lämna synpunkter

 9. Kontakt

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80
  Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00–11.30. Tisdag 13–15.30.
  E-post: omsorg@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar bara emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Du som skickar post till oss: kom ihåg att märka ditt kuvert med Biståndshandläggning funktionsnedsättning eller Biståndshandläggning äldreomsorg.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Hurra för sjuksköterskorna idag!

  I dag 12 maj är det Internationella sjuksköterskedagen till minne av Florence Nightingale. I Uppsala kommun har vi drygt 225 sjuksköterskor som jobbar inom allt från äldreboenden och hemsjukvård till socialpsykiatri och joursjukvård. Och mycket mer.

 • Nu minskar andelen inhyrda sjuksköterskor i Uppsala kommun

  Andelen inhyrda medarbetare minskar kraftigt inom den kommunala hälso- och sjukvården och antalet inhyrda sjuksköterskor har halverats det senaste året. Dessutom ökar ansökningarna för varje ledig tjänst.

 • Problem med telefonin

  Uppdatering 26 december 5.30: problemen är nu lösta och det går att ringa som vanligt igen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Seniorerbjudande på Uppsalas restauranger

  Utbudet av restauranger i Uppsala är stort och på vissa har du som senior rabatt.

 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

 • Bostadsenkät - framtidens seniorer

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.