Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Full delaktighet

Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.

Vårt mål:

Skapa förutsättningar för en ökad trygghet och stärka upplevelsen av frihet, delaktighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

 • Program för full delaktighet

  Kommunfullmäktige har beslutat om program för full delaktighet. Uppsala ska vara tillgängligt och inkluderande så att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som alla andra.

 • Inspiration och samarbete

  Att skapa full delaktighet är ett kontinuerligt arbete. Vi lyssnar in personer med funktionsnedsättningar för att hela tiden förbättra tillgängligheten.

 • Se film om full delaktighet

  För att lika rättigheter och möjligheter ska bli verklighet för personer med funktionsnedsättningar måste vi lyssna på alla som det berör.

 • Kommunens brukarombud

  Jeanette Nordin arbetar för att stärka inflytandet och delaktigheten för alla invånare i Uppsala kommun som har en funktionsnedsättning.

 • Funktionsrättsrådet

  Uppsala kommuns funktionsrättsråd arbetar för att skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och opinionsbildning inom områden som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av representanter från kommunen samt Funktionsrätt Uppsala kommun.

 • LSS-rådet

  LSS-rådet är ett forum för dialog mellan förtroendevalda politiker från omsorgsnämnden och representanter från Funktionsrätt Uppsala kommun.

 • Aktuellt inom vård och omsorg

  Här visas de senaste händelserna inom vård och omsorg.